Ombygging av Tingvollvågen miljøstasjon

Miljøstasjon (gammel) - Klikk for stort bilde

Ferdigstillelse av Tingvollvågen miljøstasjon er dessverre noe forsinket.

Stasjonen vil åpnes igjen onsdag 2. mai, til tross for at det gjenstår noe arbeider som oppussing og asfaltering.

Ikke noe av dette vil være til hinder for publikum og levering av avfall.

Program for årets kulturvekkå er nå sluppet!
Programmet kan du finne ved å trykke her (PDF, 673 kB)

I forbindelse med tildeling av adressetilleggsnavn har Språkrådet bedt Statens kartverk om å reise formell navnesak etter lov om stadnamn for fem bruksnavn. Det gjelder følgende gards- og bruksnummer:

127/1: Tonga eller Tunga

144/1: Skjevlingsneset, Skjevlingsnes eller Neset

148/1: Nestua Åsprong, Nestua eller Nistua

106/7: Myrdal eller Myrdalen

105/1 og 15: Tveekra, Tveekrem, Inner-Ødegården eller Inner-Øygarden.

 

Kartverket reiser også navnesak for tre gardsnavn. Det gjelder følgende gardsnummer:

144: Skjevlingsneset

104: Treekra eller Treekrem

105: Tveekra eller Tveekrem

 

Hvis du ønsker å gjøre endringer i en søknad du har sendt inn, så logger du deg inn i søknaden på samme måte som da du sendte inn søknaden. Trykk på knappen «Endre og lever søknad», og gjør de endringene du ønsker. Husk at du må kontrollere og sende inn søknaden på nytt etter at endringene er gjort for at disse skal bli registrert. Du kan gjøre endringer i en innsendt søknad fram til og med 29. mars (del 1).

Lag og foreninger oppfordres til å søke om kulturmidler, frist for innsending er 15.mars.

Følgende vedlegg må legges ved:
Årsmelding, regnskap, medlemslister og budsjett. 
Søknader med mangler prioriteres ikke.

Retningslinjer for tildeling finner du på hjemmesiden til Tingvoll kommune, www.tingvoll.kommune.no

Søknader sendes:
postmottak@tingvoll.kommune.no

Kontaktperson:
Torstein Gjetvik 
Telefon 715 32 487

Eiendomsskatteliste 2018
 
Nå er eiendomsskattelisten 2018 klar.
 

Her finner du den og opplysninger rundt eiendomsskatt :

 
 
 
TORSTEIN

I disse årsmøte-tider ønsker jeg at lag, foreninger og organisasjoner som har endringer i kontaktperson/styreleder om å sende meg oppdatert kontaktinformasjon til disse. Først når jeg har riktig epost-adresser kan jeg sende ut relevant informasjon eller tips/spørsmål.

Sendes til:

Tingvoll formannskap vedtok på siste møte den 30.01.18 avtalen med Nordmøre Kemnerkontor om å at de overtar Skatteoppkreverfunksjonen fra 01.02.18.

Kontaktinformasjon til Nordmøre Kemnerkontor finner dere her: http://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skatt-og-avgift/

Telefon sentralbord: 71 57 40 00

Kemner: Nils Birger Sagvik

Meisingset blir uten vann i kveld 01.02.2018 mellom kl. 21.00 og 02.00 på grunn av arbeid på vannledningsnettet ved Bølset. Misfarget vann må påregnes når vannet kommer tilbake. Det anbefales å la vannet renne til det er klart igjen.