Ansattoversikt


Behandling, rehabilitering og habilitering

Ansatte i avdelingen Behandling, rehabilitering og habilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialvernepleier i psykiatri 71 53 24 72 416 05 751

Helse og omsorg - Psykiatriske sykepleiere

Ansatte i avdelingen Psykiatriske sykepleiere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialvernepleier i psykiatri 71 53 24 72 416 05 751