Ansattoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skoleavdeling 71 53 24 93
Barnehagen 71 53 24 96
Virksomhetsleder Tingvoll barnehage 71 53 35 80
Avdelingsleder barnehage - Meisingset oppvekstsenter 71 53 24 96 415 05 481
Virksomhetsleder Straumsnes barnehage 71 53 35 55 958 62 971

Barnehage - Straumsnes barnehage

Ansatte i avdelingen Straumsnes barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bifrost 480 92 576
Hugin 952 10 680
Kontor - leder 71 53 35 55
Kontor - ped. ledere 71 53 35 56
Munin 919 19 833
Sleipner 918 92 004
småbarn 71 53 35 57
Storbarn 71 53 35 58
Yggdrasil 414 05 662
Ped. leder / spes.ped
ped. leder
ped. leder 917 38 284
ped. leder / vernepleier
ped. leder
ped. leder
ped. leder
Virksomhetsleder Straumsnes barnehage 71 53 35 55 958 62 971

Barnehage - Tingvoll barnehage

Ansatte i avdelingen Tingvoll barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalavdelingen 71 53 35 81
Småbarnsavdelingen 71 53 35 82
Storbarnsavdelingen 71 53 35 83
Virksomhetsleder Tingvoll barnehage 71 53 35 80
Fagleder spesped. 71 53 35 80 416 17 725

Barnehage - Tingvoll barnehage - Blåstål

Ansatte i avdelingen Blåstål
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Blåstål 971 67 082
Assistent
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider

Barnehage - Tingvoll barnehage - Havørn

Ansatte i avdelingen Havørn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Havørn 971 83 775
Barne og ungdomsarbeider
Assistent
Assistent
Pedagogisk leder
Barne og ungdomsarbeider

Barnehage - Tingvoll barnehage - Kabbene

Ansatte i avdelingen Kabbene
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kabbene  971 67 842
Pedagogisk leder
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent

Barnehage - Tingvoll barnehage - Rødnebb

Ansatte i avdelingen Rødnebb
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rødnebb 971 81 423
Barne og ungdomsarbeider
Pedagog

Barnehage - Tingvoll barnehage - Sjøstjerna

Ansatte i avdelingen Sjøstjerna
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjøstjerna  971 58 718
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Assistent
Assistent

Behandling, rehabilitering og habilitering

Ansatte i avdelingen Behandling, rehabilitering og habilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Heidi Øverås 979 78 417

Kontor i kjelleren på Tingvoll sykehjem

Krisesenteret 71 57 48 70
Hjemmetjenesten Indre sone 905 74 051
Hjemmetjenesten Ytre sone 905 74 052
Spesialvernepleier i psykiatri 71 53 24 72 416 05 751
IT-ansvarlig helse 920 43 886
Fysioterapeut 71 53 35 06 941 56 942
Avdelingsleder hjemmetjenesten Indre sone 415 28 208
Virksomhetsleder 71 53 35 02 959 46 905
Avdelingsleder Hjemmetjenesten Ytre sone 905 74 052
Fysioterapeut 71 53 35 05 414 09 735
Psykiatrisk sykepleier 71 53 24 76 906 51 804
Kommunelege 924 51 100
Barnevernstjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset 71 69 91 31
Avdelingsleder PU-tjeneste 71 53 35 36 932 89 576
Ergoterapeut 71 53 35 04 979 78 417

Folkehelse og Kultur avd.

Ansatte i avdelingen Folkehelse og Kultur avd.
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 995 85 306
Frivilligkoordinator Tingvoll frivilligsentral  414 28 810
Virksomhetsleder 71 53 25 24 924 85 133
Folkehelse- og kulturkoordinator    948 57 954

Folkehelse og Kultur avd. - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 53 11 58

Hovedbibliotek:
Skolevegen 34, 6630 TINGVOLL

Straumsnes filial: 
Sæterlia 2, 6670 ØYDEGARD

Meisingset  filial: 
Meisingset Oppvekstsenter, 6628 MEISINGSET 

Bibliotekar 
Biblioteksjef 71 53 11 58
Bibliotekar  71 53 11 58

Folkehelse og Kultur avd. - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 71 53 24 65 962 26 870
Jordmor

Time bestilles hos helsesøstre

Familieveileder 900 30 868
Helsestasjonslege
Helsesøster 71 53 24 64 962 26 866

Folkehelse og Kultur avd. - Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer - Trommer 989 98 136
Rune Jostein Eide 71 53 24 30 481 14 477
Rune Jostein Eide
Kulturskolerektor. Lærer -messing og korps 71 53 24 30 481 14 477
Lærer - Teater 979 71 211
Lærer - sang 990 34 203
Lærer - Piano, gitar, trekkspill og musikkteknologi 948 79 692
Lærer - Gitar, bass og sang 905 47 951
Dimitri Kumanov
Lærer - Teater 905 24 857
Lærer - Fiolin 979 33 975
Lærer - Dans 930 66 076

Folkehelse og Kultur avd. - Svømmehall

Ansatte i avdelingen Svømmehall
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bademester 950 32 811

Heldøgns tjenester

Ansatte i avdelingen Heldøgns tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingrid Helene Bergem 976 79 904
Saksbehandler 71 53 35 00 954 73 468
Virksomhetsleder Heldøgns tjenester 71 53 35 31 970 90 966
Avdelingsleder Tingvoll sjukeheim 71 53 35 18 995 37 618
Avdelingsleder Tingvoll sjukeheim, avdeling Vonheim. 71 53 35 18 995 37 618
Fagleder hovedkjøkken 70 53 35 21 482 64 814
Vaktmester 481 56 752

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bjarne Dyrlie 415 28 208
Synnøve Naalsund 415 55 341
Leder tildelingsenheten 71 53 24 44 481 04 266

Helse og omsorg - Psykiatriske sykepleiere

Ansatte i avdelingen Psykiatriske sykepleiere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialvernepleier i psykiatri 71 53 24 72 416 05 751
Psykiatrisk sykepleier 71 53 24 76 906 51 804

Internasjonal avdeling

Ansatte i avdelingen Internasjonal avdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Internasjonal avdeling 71 53 35 90
Telefonvakt 417 80 808

Dersom mottaket skal nås etter arbeidstid må dette telefonnummeret benyttes.

resepsjon 71 53 35 90 470 20 357
Informasjon 71 53 35 92 979 78 426
Programrådgiver 71 53 35 98 917 90 883
Bosetting 71 53 35 95 412 05 338
Leder 71 53 35 91 913 67 096
resepsjon/vedtak 71 53 35 84 952 48 115
Resepsjon 71 53 35 90 412 30 620
helseansvarlig 71 53 35 94 472 43 379
Nestleder 71 53 35 96 915 63 127
Miljøarbeider 410 71 762
Økonomiansvarlig 71 53 35 99 913 88 180
programrådgiver 71 53 35 98 917 87 453
boligansvarlig 71 53 35 97 906 08 999

Kontaktinformasjon

Ansatte i avdelingen Kontaktinformasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevern 71 69 91 31

Felles barnevern Tingvoll, Sunndal og Nesset

Servicekontor 71 53 24 00
71 53 35 67 971 35 838
970 32 468
Rektor/Virksomhetsleder 71 53 35 72
Rådgiver ved Straumsnes barne- og ungdomsskole 71 53 35 64
Konsulent/Sentralbord Straumsnes barne- og ungdomsskole 71 53 35 60 911 52 597
It-ansvarlig 977 64 281 977 64 281
Inspektør 71 53 35 63 905 53 112

Næring, plan og teknisk

Ansatte i avdelingen Næring, plan og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 66 822
Teknisk vakt e. kl. 16 907 66 822
Rådgiver - Jordbruk, miljø og næringsfond 71 53 24 42 991 51 436
Fagarbeider - Vann, avløp, veg 71 53 17 44 909 37 513
Avdelingsleder Miljøkompaniet 71 53 13 10 900 22 563
Avd. ing. - Kommunale bygg 71 53 24 40 950 35 130
Skogbrukssjef - Skog og vilt 71 53 24 45 926 14 733
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS 71 53 24 28 943 65 962
Virksomhetsleder 71 53 24 82 915 76 472
Renholdsleder 71 53 24 32 930 93 264
Fungerende brannsjef / feier, forebygging og beredskap 71 53 17 44 913 47 567
Avdelingsingeniør byggesak 71 53 24 43 917 65 315
Avd.ing - Renovasjon, private avløpsanlegg og utslipp, forsøpling og forurensning, vannmiljø 71 53 24 34 997 42 153
Avdelingsingenør Vann, avløp og veg 71 53 24 39 924 60 598
Fagarbeider - Vann, avløp, veg 71 53 17 44 913 47 569
Fagarbeider - Vann, avløp, veg 71 53 17 44 913 47 568
Avd.ingeniør - Oppmåling 71 53 24 48 976 69 196
Vaktmesterleder 476 58 905 476 58 905

Nødetater

Ansatte i avdelingen Nødetater
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
02800

Oppvekst - Meisingset oppvekstsenter MOS

Ansatte i avdelingen Meisingset oppvekstsenter MOS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skoleavdeling 71 53 24 93
Barnehagen 71 53 24 96
71 53 24 93 19123027960005
Kontaktlærer 3-4 klasse 928 67 818
Avdelingsleder barnehage 71 53 24 96 415 05 481
Ped. leder storbarn 415 05 481
Ped. leder småbarn 915 49 163
Kontaktlærer 5-7 klasse 984 03 997
Skolefritidsordningen 414 74 792
Virksomhetsleder/rektor 71 53 24 95 971 35 766
Kontaktlærer 1-2 klasse 959 99 669

Oppvekst - Straumsnes barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Straumsnes barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 53 35 67 971 35 838
71 53 35 60

Betjent sentralbord kl. 8.30 - 13.45 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Rektor Straumsnes barne- og ungdomsskole 71 53 35 62 970 32 471
Inspektør ved Straumsnes barne- og ungdomsskole 71 53 35 63 905 53 112
Rådgiver ved Straumsnes barne- og ungdomsskole 71 53 35 64
Konsulent/Sentralbord Straumsnes barne- og ungdomsskole 71 53 35 60 911 52 597
Inspektør 71 53 35 63 905 53 112

Oppvekst - Tingvoll barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Tingvoll barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 53 35 77 482 03 001
71 53 35 77 482 03 001
Rektor/virksomhetsleder 71 53 35 72 993 11 698
Vaktmester 71 53 35 76
Inspektør 71 53 35 73
Rådgiver 71 53 35 74
SFO-leder 71 53 35 77 482 03 001
Konsulent/sentralbord 71 53 35 70 980 97 266

Politikk - Formannskapet 2015 - 2019

Ansatte i avdelingen Formannskapet 2015 - 2019
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SP 415 17 437
FRP 476 36 458
AP 913 41 202
AP 924 97 775
KRF 480 89 891
KRF 918 12 565
SP 957 00 360

Politikk - Kommunestyret 2015 - 2019

Ansatte i avdelingen Kommunestyret 2015 - 2019
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kristelig Folkeparti (KRF) 480 43 584
Fremskrittspartiet (FRP) 951 03 644
Senterpartien (SP), varaordfører 415 17 437
Fremskrittspartiet (FRP) 922 47 343
Senterpartien (SP) 907 60 664
Arbeiderpartiet (AP) 995 48 976
Senterpartien (SP) 917 72 121
Senterpartien (SP) 916 13 349
Venstre (V) 951 51 693
Fremskrittspartiet (FRP) 476 36 458
Kristelig Folkeparti (KRF) 932 30 933
Senterpartien (SP) 906 53 483
Arbeiderpartiet (AP) 901 12 627
Arbeiderpartiet (AP) 962 27 372
Arbeiderpartiet (AP), ordfører 913 41 202
Arbeiderpartiet (AP) 474 13 453
Arbeiderpartiet (AP) 924 97 775
Arbeiderpartiet (AP) 913 45 426
Miljøpartiet De Grønne (MDG) 970 36 618
Kristelig Folkeparti (KRF) 913 88 180
Kristelig Folkeparti (KRF) 480 89 891
Høyre (H) 907 92 503
Kristelig Folkeparti (KRF) 918 12 565
Senterpartien (SP) 957 00 360
Høyre (H) 917 93 701

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 71 53 24 11 975 05 266
Personalsjef 924 43 198
Leder servicekontor 920 45 092
Økonomisjef 71 53 24 17
Assisterende rådmann 71 53 24 12 920 43 886
Leder tildelingsenheten 71 53 24 44 481 04 266

Rådmannens stab - Personalavdelingen

Ansatte i avdelingen Personalavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalrådgiver 71 53 24 33 950 60 602
Personalsjef 924 43 198

Rådmannens stab - Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicekontor 71 53 24 00
Servicekonsulent 71 53 24 20
Arkivleder 71 53 24 24
Leder Servicekontoret 920 45 092
Byggesaksbehandler 71 53 24 20
Saksbehandler 71 53 24 21
Saksbehandler 71 53 24 21
Saksbehandler 71 53 24 00

Rådmannens stab - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politisk sekretær i Tingvoll 71 53 25 15 71 53 24 15
Økonomisjef 71 53 24 17
Økonomikonsulent 71 53 24 14
Økonomikonsulent 71 53 24 16

Tingvoll kommune

Ansatte i avdelingen Tingvoll kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

It-ansvarlig 977 64 281 977 64 281