Endring/oppsigelse SFO-plass

Eventuell oppsigelse, av tildelt plass/deler av plass, skal skje skriftlig til skolen. Det må ved oppsigelse betales for inneværende og påfølgende måned.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Telefon 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)