Kommuneplan 2014-2026

Kommuneplana består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen sier noe om hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg i åra framover. Arealdelen med kart og bestemmelser er bindende for arealbruken i kommunen. Behov for rullering av plana skal vurderes i hver valgperiode.

Samfunns- og Arealdel i ett samlet dokument.

Innsyn i plankartet

I kartet velges Gjeldende Kommuneplaner i venstre meny.

Kommuneplan illustrasjon - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Telefon 71 53 24 28
Mobil 943 65 962