PLANSAKER - KUNNGJØRINGER OG HØRINGER

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse i plansaker. Tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Uttalelse kan sendes på e-post til adressen som er oppgitt i den enkelte høringen. Hvis ikke annet er oppgitt sendes den til: postmottak@tingvoll.kommune.no
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Kunngjøring

Oppstart av detaljregulering for Skogheim hytte- og naustområde

 

Høringsperioden 2. gangs høring er over.

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Telefon 71 53 24 28
Mobil 943 65 962

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)