Stedsnavn

Statens kartverk er myndighet i navnesaker etter Stadnamnlova.

I Sentalt stadnamnregister står navn som er i bruk i offisielle kart i Norge. I kartet kan du også se hvilke navn om er vedtatt i navnesak og om det er navn under behandling.