Miljøstasjoner

Tingvoll kommune har to miljøstasjoner, en i Midtvågvegen og en i Straumsnes. Klikker du på kartene finner du dem.

Tømmekalender 

 

Husholdningsavfall

Husholdningsavfallet i Tingvoll skal sorteres. Det miljømessig viktigste er matavfallet som helst skal komposteres hjemme hos husholdningene. Andre får utlevert egen dunk for henting (brunt lokk).

I tillegg har husholdningene egen dunk for papp, papir og drikkekartonger (blått lokk), samt egen sekk for plastemballasje. Restavfallet leveres i egen dunk (grått lokk).

Det kan inngås avtale om hjemmekompostering av det organiske avfallet. Dette gir redusert gebyr på renovasjon. Det oppfordres til å sortere ut glass og metallemballasje fra husholdningsavfallet. Dette kan leveres i kontainere som står flere plasser rundt om i kommunen.

Vanlig "husholdningsavfall" fra hytter skal kastes i egne kontainere merket hytterenovasjon. Annet avfall, som plast, trevirke, klær, kjemikalierester m.m. kan leveres på miljøstasjonene. Hageavfall kan leveres på Bergem kompostplass.
 

Avfall renovasjon næringsliv:

For næringslivet gjelder egne regler for renovasjon. Ta kontakt med kommunen for informasjon.Har du spørsmål om ordningen eller fakturaen? Ta kontakt med servicekontoret på telefon 7153 2400

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Telefon 71 53 24 00

Åpningstider

Tingvollvågen
Mandag 12 - 19
Torsdag 12 - 15

Øydegard 
Tirsdag 12 - 19

 

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll