Barnehageplass

Har du behov for barnehageplass? 

Det finnes tre kommunale barnehager i Tingvoll. Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehagene er 1. mars hvert år og søknadene behandles samordnet. Ellers i året er det løpende opptak til ledige plasser.

Elektronisk søknadsskjema finner du her

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll