Hva skjer?

november 2017
mationtofr
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Kommende hendelser
   

Referat fra møte i SU og SMU v/TBU

 17.11.16

 Referat fra møte i samarbeidsutvalget (SU) ved TBU

Synnøve Nes, leder FAU og SU

Nestleder FAU – stiller kl.19.45 på møtet i SMU

Unni Støbet Lande, SFO- repr.

Unn Fyllingsnes, kommunens representant (vara: Per Magne Waagen)

Kjell Magne Grimstad, andre tilsatte

Leidulf Søyland, lærerrepr.

Sverre Hagen, lærerrepr.

Lina B. Meisingset, leder elevråd

Maiken Aa. Almskår, elevrådsrepr.

Arnstein Rolland, rektor

Tid: torsdag 17.november 2016 kl.19.00 -20.00

Sted: møterommet TBU

Saker:

  1. Orienteringssaker
  2. Budsjett 2017
  3. Eventuelt

Sak 1:

-Vedtekter SFO: I møtet i oppvekst- og kulturutvalget 09.11.2016 etterlyste rektor Arnstein behandling av saken endring av SFO-vedtektene. Leder i utvalget kunne da opplyse om at grunnen var mangel på kapasitet i administrasjonen til å saksbehandle dette - oppvekstlederstillingen er ikke besatt. Rektor sender en henvendelse til administrasjonen om å ta tak i saken.

-Rektor orienterte om planene om å bygge en ny videregående skole på Tingvoll med eventuelt sambruk for noen funksjoner med TBU.

Sak 2:

Budsjett 2017: SU forfatta en uttalelse som skulle sendes politikerne før møtet i formannskapet 22.11.2016. Se vedlegg.

Sak 3:

Ingen innspill.

Arnstein Rolland, rektor/sekretær

TIL POLITIKERNE I TINGVOLL

INNSPILL I BUDSJETTDEBATTEN

Samarbeidsutvalget (SU) ved Tingvoll barne- og ungdomsskole er bekymra over rådmannens kuttforslag av rammetimer ved skolen.

Kutt rammetimer 217 000,-:

Dette utgjør 9 timer mindre hver uke på årsbasis. Tilsettinger er gjort for skoleåret 2016/17 med arbeidsavtaler for hele skoleåret. Dette låser stort sett mulighetene for kutt fra 01.01.17. Kutt høst 2017 gir 5-månedersvirkning og innebærer at det må kuttes 21 timer for å ta inn 217 000,-, ca. ei 80 % lærerstilling.
Så kommer vi til 01.01.18. Skal en da, midt i skoleåret, justere kuttet i rammetimene til 9 timer for å kutte 217 000,- på årsbasis? Da må i så fall lærerstillingen justeres andre veien igjen. Hva da med timeplanlegging og stillingshjemler?
Det er et politisk vedtak om satsing på småskoletrinnet, så her kan vi ikke ta noe. På mellomtrinnet kan rektor fortelle at det ikke er timer til deling annet enn i mat og helse i 6.klasse. Da må timene tas på ungdomstrinnet med klasser på mellom 20 – 25 elever. De ekstra rammetimene som brukes her går med til deling i praktisk-estetiske fag og 1,5 timer i matematikk. Én lærer skal da håndtere og gi tilpassa opplæring til 20-25 elever på kjøkkenet, på musikkrommet og på sløydsalen/tekstilforminga. Forøvrig er det fulle klasser med én lærer i muntlig- og skriftligfaga.

Kutt rammetimer 500 000,- til sammen på de tre skolene:

500 000,- utgjør 20 rammetimer, så etter skolestørrelsen må TBU ta 10 av disse timene.
Her viser SU til det som er sagt ovenfor om virkningsdato og timeplanlegging og stillingshjemler/tilsetting.
Det foreligger et politisk vedtak om reduksjon av spesialundervisningen i skolene med overgang til tilpassa opplæring i stedet. Det forutsetter at de timene spesialundervisningen reduseres med, omdefineres til tilpassa opplæring. At det kuttes i spesialundervisningen og timene forsvinner fra skolene, reduserer mulighetene til å drive tilpassa opplæring. Når en vil dreie fra spesialundervisning over til tilpassa opplæring, kan en ikke kutte i ramma så liten som den er nå. Dessuten har handlingsprogrammet ambisiøse mål for skolen. Skal de reduseres?

I denne sammenheng er det også relevant å peke på det økte arbeidspresset og ansvaret den enkelte lærer blir stilt over for når det kuttes i rammetimene. Hva dette vil føre til etter hvert kan ikke være vanskelig å forestille seg.

SU ved TBU mener det er viktig å tenke langsiktig. Det forutsetter forutsigbare rammer/ressurser. Hvis elevtallet går ned på sikt, må det avtegne seg i økonomiplana mot slutten av en planperiode. Bråe kutt karakteriserer en organisasjon som styres etter ad hoc-prinsippet. – God omdømmebygging er det heller ikke. Tingvoll må gå for kvalitet i skolen for å sikre elevene god læring. Slik beholder vi våre innbyggere og får kanskje til og med nye.

Avvikle inn på tunet – 200 000,-

SU registrerte støyen rundt tilsvarende forslag for ett år siden. Da fikk vi bekrefta fra foreldrehold hvor viktig dette er for de elevene som trenger «den andre dagen». Skolen bekrefter at dette er et viktig tilbud for elevene.

Tingvoll 17.11.2016

Samarbeidsutvalget ved TBU

Synnøve Nes, leder                                                                            Lina B. Meisingset, leder elevråd
Tor Finnset, FAU                                                                                 Kjell Magne Grimstad, andre tilsatte
Leidulf Søyland, lærerrepresentant                                                Unn Fyllingsnes, politisk repr.
Sverre M. Hagen, lærerrepr.                                                            Arnstein Rolland, rektor
Unni Støbet Lande, foreldrekontakt SFO

Referat fra møte i skolens miljøutvalg (SMU) ved TBU

Synnøve Nes, leder FAU og SU

Tor Finnset, FAU/SU-repr.

Unni Støbet Lande, SFO- repr.

Unn Fyllingsnes, kommunens representant (vara: Per Magne Waagen)

Kjell Magne Grimstad, andre tilsatte

Leidulf Søyland, lærerrepr.

Sverre Hagen, lærerrepr.

Lina B. Meisingset, leder elevråd

Maiken Aa. Almskår, elevrådsrepr.

Arnstein Rolland, rektor

Tid: torsdag 17.november 2016 kl.19.00 -20.00

Sted: møterommet TBU

Saker:

  1. Etablering/oppstart nytt skoleår
  2. Kort gjennomgang av SMUs oppgaver
  3. Læringsmiljøprosjektet (LM-pro) – ståsted, veien videre
  4. Eventuelt

Sak 1:

-Leder og nestleder først på valg neste år.

-Rektor la fram et forslag til årshjul. Dette ble gjennomgått -  innspill – vedtatt.

-Refererte ellers kort fra forrige møte i SMU. Snakka også om skolens nyrenoverte kantine og aktivitetsrom og mobilfri skole. Elevene på ungdomstrinnet har fått fine fasiliteter de synes å trives meget bra i, og dette kompenserer for tapet av tilgang på mobiltelefonen. Rektor benytta anledningen til å skryte av et flott ungdomstrinn med generelt god orden og oppførsel.

Sak 2:

Rektor viste en PP-presentasjon. Dialog.

Sak 3:

Rektor orienterte om prosjektet som drives av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Alle skolene i kommunen er med på dette 2-årige prosjektet. Det er oppretta arbeidsgrupper på hver av skolene som har ansvaret for framdrift på sin skole. Arbeidsgruppene får faglig påfyll ved deltakelse på nasjonale samlinger på Gardermoen hvert skolehalvår, og det samarbeides tett med veileder fra Læringsmiljøsenteret og PPT. Hovedmåla med LM-pro er å redusere mobbingen ved skolene og etablere gode læringsmiljø. Så langt har det dreid seg om å få god kompetanse i hva mobbing er, forebygge, avdekke og behandle mobbing. Vårhalvåret 2017 vil handle om klasseledelse.

Sak 4:

-Miljøpris våren 2017, rektor kobler på SMU for planlegging.

-Elevrepresentant blir med på vernerunden.

-Spekter-undersøkelsen: Assistentene må informeres om resultatene for aktuelle klasser.

Arnstein Rolland, rektor/sekretær

ÅRSHJUL SMU TBU

Aktivitet

Når

Ansvarlig

Oppstartsmøte m.opplæring av nye medlemmer.

Hvilke satsninger har skolen dette skoleåret?/Hva ønsker vi å ta tak i?

Sept./okt.

rektor

Gjennomgang av relevant del av elevundersøkelsen

April/mai

rektor

Planlegge/gi innspill til årets miljødag

April/mai

leder SMU

Gjennomgang av miljøfyrtårnrapport. Tiltak?

April/mai

rektor

Vurdering av årets innsatser. Hva vil vi ta tak i/videreutvikle neste skoleår?

April/mai

leder SMU

Møter ut over dette ved behov.

Publisert av Ingeborg Eikrem. Sist endret 05.12.2016 12:32
Fant du det du lette etter?
   

Søk

Kontaktinformasjon

Tingvoll barne- og ungdomsskole
6630 Tingvoll
E-post : arnstein.rolland@tingvoll.komm..
Telefon
: 71533570

Galleri

Bilde av Tingvoll barne- og ungdomsskole | Fotograf: oab
TBU
oab
Login for redigering Login for redigering