Hva skjer?

november 2017
mationtofr
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Kommende hendelser
   

Referat fra møte i Samarbeidsutvalget (SU) v/TBU 02.12.15

 

 Disse møtte:

Leidulf Søyland, lærerrepr.

Synnøve Nes, leder FAU

Jon Runar Almvik, SFO- repr.

Unn Fyllingsnes, kommunens representant

Kjell Magne Grimstad, andre tilsatte

Ada Woelfert, leder elevråd

Marius Heggelund, elevråd

Arnstein Rolland, rektor

 

Fravær: Sverre M. Hagen, lærerrepr.

 

Saker:

1.      Orienteringssaker

2.      Valg av leder og nestleder i SU

3.      Budsjett 2016 – se www.tingvoll.kommune.no

4.      Pluss 1 t naturfag mellomtrinnet. Hvilket årstrinn?

5.      Mobilfri skole - drøfting

6.      Vedtektsendringer SFO: Fast tilbud om SFO i skoleferier uten ekstra betaling for dette, men med regulering av fastprisen.

7.      Eventuelt

 

Sak 1:

-Navneskilt på skoleveggen ute er satt i bestilling. Montering anslått til årsskiftet 2015/2016.

-Skilting «Skoler» i krysset Skolevegen /riksveg 70 lar vente på seg. Rektor etterspør.

-Gjennomgang av Udirs skriv om skolegudstjeneste. Praktiseres som før med tilbud om alternativt opplegg på skolen for de som ikke skal delta.

-Opplæring. Gjennomgang av hva SU er (PP-presentasjon).

 

Sak 2:

Valg av leder for 2 skoleår: Synnøve Nes

Nestleder: Unn Fyllingsnes

 

Sak 3:

Gjennomgang av budsjettforslag som berører TBU:

-Formannskapet har tatt inn rektors budsjettforslag på 100 000,- til inventar og opprustning av aktivitetsrommet.

-200 000,- dataskolepakke. En relativt mager pott til skolene som mangler datamaskiner til elevene.

-Ombygging av arbeidsarealet til lærerne er foreslått lagt inn med 900 000,- i 2017.

 

Sak 4:

Dette er et tiltak som ikke er vedtatt sentralt enda. Vi må vente og se hva som skjer.

 

Sak 5:

Spørsmålet om mobilfri skole har vært tatt opp og drøfta i følgende organ: FAU, foreldreråd, elevråd, lærerråd, skolens miljøutvalg og plangruppa (skolens ledergruppe). Det er delt mening om dette blant elevene, men overveiende positive tilbakemeldinger etter mobilfri uke 36. Ellers er holdningen blant de voksne entydig positiv til mobilfri skole, og initiativet til mobilkutt kommer i stor grad fra foreldrehold.

Vedtak: Endring av ordensreglementet: «Mobiltelefoner på ungdomstrinnet skal kun brukes som et pedagogisk verktøy når lærer ber om det. Det betyr at mobiltelefoner ellers ikke tillates brukt i skoletida.» På barnetrinnet gjelder eksisterende regel om ikke mobiltelefonbruk i skoletida. Ordningen iverksettes fra og med 1.februar og skal være en prøveperiode ut mars måned 2016. Nyordningen skal evalueres umiddelbart etter prøveperiodens utløp.

 

Sak 6:

Forslaget om vedtektsendring for SFO p. «3 omfang» om SFO-tilbud i skoleferier ble tatt opp av en foreldrerepresentant under foreldremøtet for SFO 14.10.15: Ønskelig med fast tilbud om SFO i skoleferier uten ekstra betaling for dette, men med regulering av fastprisen for å fange opp merkostnadene med økt bemanning i feriene.

Representant Jon Runar Almvik har oppretta ei Facebook-gruppe blant SFO-foreldregruppa. Tilbakemeldingene her er entydig positive til vedtektsendring.

Under SU-møtet ble det pekt på nødvendigheten av ei form for påmelding om SFO i skoleferier uansett ordning.

Rektor fremma videre forslag om vedtektsendring p. «6 opptak av barn»: Ny tekst: «Administrasjonen ved den enkelte skole/SFO-ordning står for opptak av barn. Søknaden sendes Tingvoll kommune på fastsatt skjema …………..».

Vedtak: SU ber FAU om å undersøke nærmere holdningene til vedtektsendring i hele foreldregruppa 1.- 4.klasse ved TBU. Videre sender rektor utskrift av møteprotokoll for SU sak 6 til SU ved SBU og MOS der de utfordres til å ta opp spørsmålet om fast SFO-tilbud i feriene. Saken tas deretter opp igjen til behandling i SU ved TBU under første møtet på nyåret. Også vedtektsendring p.6 tas opp igjen på førstkommende møte.

 

 

Sak 7:

Ingen innspill.

 

Møtet slutt.

 

 

 

Tingvoll barne- og ungdomsskole 03.12.15

 

Arnstein Rolland, referent

Publisert av Ingeborg Eikrem. Sist endret 03.12.2015 14:41
Fant du det du lette etter?
   

Søk

Kontaktinformasjon

Tingvoll barne- og ungdomsskole
6630 Tingvoll
E-post : arnstein.rolland@tingvoll.komm..
Telefon
: 71533570

Galleri

FEIDE-logo
FEIDE-logo
Login for redigering Login for redigering