Hva skjer?

november 2017
mationtofr
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Kommende hendelser
   

Referat fra årsmøtet i FAU 2016

 Referat fra 24.10.16

 Møteleder: Marit Kleven Holmeide

Referent: Helene Smedsrud

Tilstede: 13 stk.

1.       Innkalling godkjent

2.       Gjennomgang av årsmelding. Noen korrigeringer.

3.       Regnskap. Dersom skolen har ønsker ift. Innkjøp, gi beskjed til FAU, da det er igjen kr. 3157,- fra basaren.

Revisor er Unni Grinde. Hun kan være det i 1 år til, men da MÅ regnskapet komme inn til henne i tide. Hvis det ikke blir godkjent, må vi ha ekstraordinært årsmøte.

Årets regnskap er ikke revidert, da revisor ikke har fått det oversendt!

4.       Fotograf på skolen. Foreslår å bruke lokal fotograf, Anja Flisen.

5.       Dugnad på skolen. Tatt opp tidligere, ikke vært særlig begeistring for det.

Det vil da være snakk om noe ungene kan aktivisere seg med, og ikke oppussing av skolens sine lokaler. Uenighet om saken, kommer tilbake til dette tema.

   Årsmelding 2015/ 2016

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Tingvoll barne- og ungdomsskole

 

FAU har fra forrige årsmøte bestått av (vara i parentes):

1.     klasse: Helene Smedsrud (Wenche Saugen)

2.    klasse: Trine Bruaset Bråttvik (Siri Stokke)

3.    klasse: Synnøve Nes (Marianne Rønneberg)

4.    klasse: Marit Kleven Holmeide (Ståle Husby)

5.    klasse: Ivar Bergem (Magne Vassli)

6.    klasse: Eigil Sannan (Kristin Nord Stølan)

7.    klasse: Tor Finnset (Anita Sponaas)

8.    klasse: Ann Helen Støwer (Merete Naalsund Reiten)

9.    klasse: Maud Grøtta (Marit Aasen)

10.  klasse: Birgit Woelfert (Unni Grinde)

Leder: Synnøve Nes

Nestleder: Eigil Sannan

Kasserer: Ann Helen Støwer

Sekretær: Helene Smedsrud

 

Avholdte møter og tema på disse.

FAU har i innværende periode hatt 7 møter samt 2 samarbeidsmøter med rektor.

 

Aktuelle saker på møtene har vært:

1.     Mobilfri skole er innført.

2.    Alle elever har nå lov å sykle til skolen. Foreldre/ foresatte er ansvarlige for sine barn. Farlige punkt på skoleveien er kryssing ved Larsbakken og Vågbøveien.

3.    Det mangler lys rundt skoleområdet. Nye lyspunkt behandles politisk nå i høst.

4.    Aktivitetsrommet er pusset opp og ungdomsskoleelevene spiser lunsjen sin der, samt rommet brukes i friminuttene. Zerovakt vil være tilstede.

5.    Gjennomgang av elevundersøkelsen, som er svært grundig og omfattende.

6.    Vi har hatt en del møter som har dreid seg om planlegging av basaren.

7.    Til aktivitetsrommet gav vi kr. 6280 av basarpengene, hvor noe av pengene ble brukt til surroundanlegg og prosjektor. Det gjenstår kr. 3157,- av basarpengene, som kan brukes til aktivitetsrom/ eller annet som elevene kan ha glede av.

8.    Fortsette samarbeidet med de to andre skolene, og la store arrangementer gå på omgang.

9.    TBU er resertifisert for 3 nye år i Miljøfyrtårn.

10.  Kan torsdagsfri bli onsdagsfri? Ikke avklart ennå

11.  Læringsmiljøprosjektet, 1 representant fra FAU. Tingvoll kommune er med i dette prosjektet fordi skolene har relativt høye mobbetall. Det må vi gjøre noe med, derfor denne satsingen.

12.  Kantine for ungdomstrinnet. Håper på oppstart 2017, med en assistent på kjøkkenet. Foreslått kr. 15 pr. dag.

13.  Foreldredugnad med oppgradering av uteområdet: Ikke planlagt, men tatt opp som tema.

14.  Det finnes ikke Oppvekstleder i Tingvoll kommune. FAU skriver en bekymringsmelding til Oppvekst og kulturutvalget, når vi har fått bekreftet av vedkommende som hadde stillingen, har sagt opp.

15.  Facebook som informasjonskanal fungerer godt.

16.  Skolefruktordning. Arnstein har sjekket opp dette, og kan bli aktuelt for den som måtte ønske det. Samme prinsipp som skolemelk.

17.  Vi jobber med et fast årshjul for FAU:

Tidlig oktober             Oppstartsmøte med rektor                                                     MØTE

Oktober/november      Samling/møte for alle foreldre

fra alle skoler med aktuelt tema                                            ARR

                                                                               

Oktober/november      Årsmøte i FAU-TBU en halvtime før

felles samling (se over)                                                           ARR/MØTE

 

November                    Bruktsalg sportsutstyr 8.-10. trinn organiserer                       ARR

November/desember    Opplæringsmøte for nye

FAU-representanter med rektor                                             MØTE

 

 

Tidlig vår                     Planlegge samling for foreldre fra alle skoler høsten 2017,

da skal vi være arrangør.                                                        MØTE

 

To uker før påske        Basar 1.-7. trinn organiserer                                                   ARR

 

Andre møter om politiske saker ved behov.

Klassekontaktene tar i løpet av året initiativ til minst en samling for trinnet (klassen) utenom dette. Det kan være noe hvert enkelt trinn gjør eller noe FAU planlegger at alle trinn gjør samtidig (men hver for seg). Ikke alle trinn trenger å ha sommeravslutning hvert år.

 

FAU har hatt følgende arrangementer:

Felles foreldremøte 16.februar 2016:

●        I samarbeid med alle skolene og alle FAUene i kommunen: Godi Keller på Straumsnes

●     Basar 16.11.15. Særdeles vellykket arrangement hvor elever, foreldre, FAU styret og god hjelp fra Anders Saltbones og Petter Rønningen gjorde kvelden kjempetrivelig. Halve beløpet ble donert til bruk av inventar til aktivitetsrommet på TBU.

●     Alle trinn har hatt minst én samling i løpet av året.

●     Nytt prosjekt vil være bruktsalg av sportsutstyr som 8.-10. trinn organiserer.

 

Ellers har vi hatt en engasjert foreldregruppe i FAU, men vi kan bli enda bedre til å stille på møter. Minne oss selv på - dette gjør vi for ungene våre!!

 

Synnøve Nes                                                                        Helene Smedsrud

Leder                                                                                    Sekretær

Publisert av Ingeborg Eikrem. Sist endret 21.11.2016 13:45
Fant du det du lette etter?
   

Søk

Kontaktinformasjon

Tingvoll barne- og ungdomsskole
6630 Tingvoll
E-post : arnstein.rolland@tingvoll.komm..
Telefon
: 71533570

Galleri

Bilde av Tingvoll barne- og ungdomsskole | Fotograf: oab
TBU
oab
Login for redigering Login for redigering