Room for everyone er ferdig!

Alana foran teltet ved Tingvoll Gard
alana foran teltet

Prosjektet Room for everyone er gjennomført med god oppslutning og eit fantastisk resultat.

Husflidslaget, Tingvoll barne- og ungdomsskole, asylmottaket og Meisingset skole har laga eit hus som alle kan bruke, når dei har lyst eller treng det. Akkurat no står det i hagen på Tingvoll gard og er kulisse for NRK-opptak, men seinare kan det flyttast. Alana Lennon gjorde ein kjempeinnsats for oss dei 5 vekene ho budde her. Her er rapport og rekneskap for prosjektet.

"Prosjektet ble gjennomført i samsvar med oppsatt program. Det er gjennomført som samarbeidsprosjekt mellom Småsamfunnssatsinga (Tingvoll kommune), asylmottaktet, Indte Tingvoll husflidslag, Tingvoll barne- og ungdomsskole, Meisingset skole og frivillige og interesserte enkeltpersoner, i hovedsak fra Bioforsk økologisk/Norsøk. Alana Lennon gjorde en fantastisk innsats med praktisk tilrettelegging, pedagogisk opplæring og stor entusiasme, og vi er henne stor takk skyldig for at prosjektet gikk så bra. Det er nedlagt en stor, frivillig innsats fra alle deltakerne, til sammen ca 200 timer. Sluttresultatet er blitt et særdeles flott telt, som er åpent og tilgjengelig for alle som vil bruke det. Teltet er laget av lokale ressurser, er vanntett og kan flyttes på en enkel måte. Det er gitt opplæring til ei gruppe på 4-5 personer som har ansvar for teltet. Det er gjennom prosjektet gitt innblikk, innsikt og opplæring i lokal historie, kultur, kulturminner og handverk og ttilsvarende fra andre kulturer. Det er mulig å fortsette arbeide med dekorering og isolering av teltet gjennom flere kurs eller workshops eller som en del av formingsarbeidet i skolen om det er ønskelig. Arbeidet har gitt stor inspirasjon og nyttig læring og brakt grupper av befolkninga sammen på en ny måte. Prosjektet har fått svært bra mediaomtale, i lokalavisene og i NRK Møre og Romsdal og lokal-TV, og vil bli enda mer eksopnert gjennom en nordisk TV-serie neste år. De eksterne sponsorene – Møre og Romsdal fylkeskommune og Sparebanken Møre har vært gjort synlig gjennom all forhåndsomtale, på avlutningsfesten og ellers når prosjektet har vært omtalt og profilert. Regnskap for prosjektet er vedlagt. På grunn av at det tilskuddet fra IMDI-midler ble mindre enn omsøkt, har den frivillige innsatsen og kommunens tilskudd gjennom Småsamfunnsprosjektet blitt økt for å finansiere hele prosjektet. Vi mener dette har vært et så nyttig prosjekt for mange at det måtte gjennomføres.

                                                                         Budsjett     Rekneskap

Materialar (tre, ull, reiskap)                                              kr 12 000,- 20 961

Honorar, reise, opphald - 4 vekers kurs + førebuing kr 60 000,- 55 000

Presentasjonsarbeid, rapport                                 kr 5 000,-

Lokal arbeidskraft 150 t `a kr 250                          kr 25 000,- 37 500

Innleige hest                                                       kr 1 000,-

Servering kursdeltakarar, skoleklassar                    kr 4 000,- 2 000

Sum utgifter                                                                          kr 107 000,- 115 461


INNTEKTER

 Tingvoll kommune (småsamfunnssatsinga)

Arbeidstid tilrettelegging og organisering 44 t à 500t     kr. 22 000,- 22 000


M og R fylke: Tilskot til fleirkulturell verksemd i Tingvoll kr. 25 000,- 10 000

Innsats frå frivillege lokale lag og org.

Eks. Husflidslag m.m. 130 t à kr 250                               kr. 15 000,- 32 500 

Tingvoll kommune, skole                                                                kr. 15 000,- 5 000

 UDI/asylmottaket                                                                           kr. 30 000,- 5 000

 Småsamfunnssatsinga                                                                     25 961 

Sparebanken Møre, sponsorinntekter                                                  15 000

 Sum inntekter                                                                                  kr 107 000,- 115 461


Fant du det du lette etter?
   

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Kristin Sørheim
Tingvoll næringshage Bioforsk økologisk
6630 Tingvoll
E-post : kristin.sorheim@neasonline.no
Telefon
: 95286060

Søk

Du er her:

Login for redigering Login for redigering