Galleri

Soluret Tingvoll kyrkje | Fotograf: oab
Soluret Tingvoll kirke
oab
   

Status økopark

Sol og bioenergisentret ved Tingvoll Gard
Sol og bioenergisenter

Her følgjer ein liten statusrapport per oktober 2010

NORSØK- fjøs, biogassanlegg, sol- og bioenergisenter

 

Fjøsbygginga på Tingvoll gard går inn i sluttfasen - ca 10. november skal det meste være ferdig når det gjelder husdyrrom. Det skal også innredes et møterom/visningsrom, men det blir ikke ferdig før inn mot jul. Det gjenstår fortsatt en del snekkerarbeid, elektrikerarbeid , malerarbeid og rørleggerarbeid. Innredning skal også monteres de neste ukene, og det gjenstår en del arbeid på uteområdet. Biogassanlegget er ferdigprodusert iog kommer til å bli montert de neste 2-3 ukene. Det skal stå om lag der brakkeriggen til Røsand står i dag, og vil bli et lite dominerende bygg i området. Gjødsla skal gå fra fjøset til biogassanlegget og ut i sluttlageret, men den kan også sluses forbi biogassanlegget. Det vil bli montert en del tilleggsutstyr slik at det kan kjøres forsøk både når det gjelder drift av biogassanlegget og analyser av bioresten sammenligna med ubehandla husdyrgjødsel.

Det skal legges strøm og vann til nyfjøset og bygges en driftsveg ned til Øygardsvegen. Oktober-november blir en hektisk anleggsmåned på Tingvoll gard

 

12. november blir det offisiell åpning av sol- og bioenergisentret og biogassanlegget. Dagen starter med et biogasseminar på Tingvoll Fjordhotell, deretter blir det visning av biogassanlegget og til slutt åpning av sol- og bioenergisentret (det gamle komposthuset). Det pågår en storstilt dugnad for å få huset presentabelt og demonstrasjonsutstyret på plass og i drift. Ketil Valde og Erik Moen har stått for montering av solvarmeanlegg, pelletskamin og solstrøm. Aslaug Koksvik har laga logo og profil, og skilt er bestilt og kommer med det første. I løpet av høsten blir det starta opp med besøk av skoleklasser, lærere og en del andre aktiviteter.

 

Vi planlegger en åpen dag i nyfjøset for alle interesserte - en skikkelig fjøsfest - med omvisning og servering i landets første runde melkefjøs.

 

Både det nye fjøset med biogassanlegget og sol- og bioenergisentret er deler av den framtidige økoparken. Med dette på plass har vi allerede et godt grunnlag for å ta imot flere besøkende neste år.

 

 

FLISFYRINGSANLEGG

 

Det planlagte flisfyringsanlegget er det fortsatt ikke tatt stilling til. Saka blir trolig lagt fram for kommunestyret og styret i NEAS for beslutning i desember. I tilfelle det blir realisert, blir plasseringa ved vegen til nyfjøsetr til Norsøk, enten på øversida eller nedsida like etter innkjørselen.

 

ØKOPARKEN

 

Vatne arkitekter arbeider med prosjektering av storlåven - ombygging til kontorer, kjøkken/kantine, utstillingslokaler og arbeidsrom m.m. Expology arbeider med attraksjoner/opplevelser - inne og ute i økoparken. De to firmaene samarbeider og vil levere forprosjekta sine før jul. Av forslag som de arbeider med er en jordtunnell i en av siloene og en «underjordisk» tunnell som inngangsportal til økoparken, hytter i trær og en del virtuelt læreutstyr som de også har produsert til vitensentre.

Vi vil følge arbeidet tett fra vår side, og legge fram skisser og forslag etter hvert som det kommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?
   

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Kristin Sørheim
Tingvoll næringshage Bioforsk økologisk
6630 Tingvoll
E-post : kristin.sorheim@neasonline.no
Telefon
: 95286060

Søk

Du er her:

Login for redigering Login for redigering