Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Barnehagesatser 2016.pdf PDF, 152 kB

03.01.2017 Filtype
Betalingssatser for dagopphold_servering ved Vonheim dagsenter 2016.pdf PDF, 293 kB

03.01.2017 Filtype
Feiing 2016.pdf PDF, 518 kB

03.01.2017 Filtype
Fysioterapi 2016.pdf PDF, 149 kB

03.01.2017 Filtype
Husleiesatser 2016.pdf PDF, 262 kB

03.01.2017 Filtype
Infoland 2016.pdf PDF, 194 kB

03.01.2017 Filtype
Kantinepriser – Helse- og omsorgstjenestene 2016.pdf PDF, 389 kB

03.01.2017 Filtype
Kart og oppmåling 2016.pdf PDF, 339 kB

03.01.2017 Filtype
Kloakk og slam 2016.pdf PDF, 272 kB

03.01.2017 Filtype
Kulturskolen 2016.pdf PDF, 281 kB

03.01.2017 Filtype
NFF_Egenandelsplakat_2015.pdf PDF, 793 kB

03.01.2017 Filtype
Plan- og byggesak 2016.pdf PDF, 218 kB

03.01.2017 Filtype
Praktisk bistand _ Hjemmetjenester 2016.pdf PDF, 200 kB

03.01.2017 Filtype
Reisevaksiner 2016.pdf PDF, 280 kB

03.01.2017 Filtype
Renovasjon 2016.pdf PDF, 282 kB

03.01.2017 Filtype
Saksbehandlingsgebyr for behandling av delinggsøknader etter jordloven §12 - 2016.pdf PDF, 355 kB

03.01.2017 Filtype
Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) – 2016.pdf PDF, 434 kB

03.01.2017 Filtype
Skolefritidsordning 2016.pdf PDF, 284 kB

03.01.2017 Filtype
Støtte- og avlastning 2016.pdf PDF, 239 kB

03.01.2017 Filtype
Svømmehallen 2016.pdf PDF, 284 kB

03.01.2017 Filtype
Tingvoll bibliotek 2016.pdf PDF, 248 kB

03.01.2017 Filtype
Tingvollhallen 2016.pdf PDF, 289 kB

03.01.2017 Filtype
Trygghetsalarm 2016.pdf PDF, 239 kB

03.01.2017 Filtype
Vann 2016.pdf PDF, 251 kB

03.01.2017 Filtype
Varmmat til hjemmeboende 2016.pdf PDF, 280 kB

03.01.2017 Filtype
Vaskeriet 2016.pdf PDF, 290 kB

03.01.2017 Filtype
Fant du det du lette etter?