Vegadressering i Tingvoll (fra arkivet)

Kommunestyret har bestemt å innføre vegadresser i resten av kommunen. Alle boliger, fritidsboliger og næringseiendommer skal nå få sin egen vegadresse. Hensikten er at det skal være enkelt å finne fram i kommunen.

Administrasjonen fastsetter vegparsellene, mens Utviklingsutvalget er navnemyndighet og har nedsatt en egen navnekomite som skal finne navn til vegparsellene.

Navnekomiteen består av: Helge Husby (leder), Helga Eikrem og Ivar Bølset. Vara: Mari Vatn.

 

 

Kommunen ønsker i den forbindelse forslag på navn på de nye adresseparsellene. Privatpersoner, lag og foreninger, samt andre instanser oppfordres til å komme med forslag.

Aktuelle dokumenter kan lastes ned fra denne siden.

Eventuelle navneforslag fremsettes skriftlig og sendes: vegnavn@tingvoll.kommune.no,

eller  pr. post til

Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6660 Tingvoll

1)Adressenavn er definert som navn på gate, vei, sti, plass eller område, brukt som del av den offisielle adressen. Et adressenavn skal være entydig innenfor samme kommune. To gater kan således ikke ha samme navn i samme kommune.

2)Adresseparsell er å forstå som en gate, veistrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles et eget adressenavn. En adresseparsell skal utgjøre en enhet med start og sluttpunkt på naturlige geografiske steder, slik som veikryss, veideler ved broer eller andre klare naturlige punkt.

 

Parsellene er inndelt og navneforsalg må knyttes til adresseparsellenes nummer, som framgår av liste og kart under. Parsellene er gitt fargekoder i kartet slik at det skal være lett å skille de ulike parsellene fra hverandre.

Liste over adresseparseller (PDF, 41 kB)

Områdekart:

Aspøya - Eikrem (PDF, 371 kB)

Kvisvika - Årsund - Kanestraum (PDF, 559 kB)

Beiteråsen - Kanestraum - Vatn (PDF, 662 kB)

Gyl - Torjulvågen (PDF, 773 kB)

Tingvoll - Vågbø (PDF, 909 kB)

Meisingset (PDF, 628 kB)

Skar - Havdal (PDF, 399 kB)

Oversiktskart:

Ytre del (PDF, 2 MB)

Midtre del (PDF, 896 kB)

Indre del (PDF, 317 kB)

 

Spørsmål kan rettes til avd. ing. Per Gunnar Løset på e-post per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no eller på tlf 71532428.

Innkomne forslag:

 

Forslag som har kommet inn kan leses her.

 

Arbeid i navnekomiteen:

 

Referat fra møter:

25. august 2015

1. mars 2016

11. mai 2016

31. mai 2016

27. juni 2016

1. desember 2016

2. mars 2017

 

Samling av dokumenter og regelverk:

Saksutredning og vedtak i kommunestyret 7.5.2015

Definisjoner og begreper

Liste over tidligere vedtatte vegadresser i Tingvoll 

Liste over adresser i nabokommuner (PDF, 220 kB)

 

Aktuelle lover, forskrifter og veiledere:

Matrikkelloven (kap. 4)

Matrikkelforskriften (kap. 12)

Rundskriv H-18/15 KM Endring i matrikkelforskriften (PDF, 358 kB) (punkt 22-24)

Stadnamnloven

Forskrift om skrivemåten av stadnamn

Håndbok i adressering, kartverket

Adresseveileder, kartverket

Sentralt stadnamregister (SSR)

 

 

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 08.03.2017 10:35
Fant du det du lette etter?