Halsafjordsambandet AS

Som en følge av at det nå utredes planer for fergefri riksveg mellom Ålesund og Trondheim, er det etablert et aksjeselskap som skal arbeide målrettet for ferjefri kryssing av Halsafjorden.

ORKIDE (ordfører og rådmannsutvalget for Nordmøre) anmodet ved brev av 26.10.09 til Samspleis AS, om at selskapet, som eies av Møre og Romsdal fylkeskommune, samtlige kommuner i Nordmøre og Romsdal, noen banker og næringsbedrifter i regionen, tar et initiativ til å få etablert et slikt selskap Med grunnlag i styrevedtak 25.11.09 og 13.01.10 tok Samspleis AS på seg denne oppgaven.

Selskapet ble stiftet 23.08.2011 og har en aksjekapital på vel 2 mill. kroner.

Halsafjordsambandet AS har en hjemmeside som blir fortløpende oppdatert med aktuell informasjon.

Fant du det du lette etter?