Vegnavn på høring

Vegparseller - Klikk for stort bilde Navnekomiteen legger nå fram sin innstilling til vegnavn i Tingvoll i forbindelse med adresseringsprosjektet i kommunen. Forslaga framgår av liste og kart. Det er gjort noen endringer i enkelte parseller siden oppstart av adresseringa. Dersom du mener det er foreslått feil navn der du bor, er det nå du har sjansen til å si din mening om det.

 Liste over adresseparseller med navneforslag (PDF, 69 kB)

Områdekart:

Aspøya - Eikrem (PDF, 371 kB)

Kvisvika - Årsund - Kanestraum (PDF, 559 kB)

Beiteråsen - Kanestraum - Vatn (PDF, 662 kB)

Gyl - Torjulvågen (PDF, 773 kB)

Tingvoll - Vågbø (PDF, 909 kB)

Meisingset (PDF, 628 kB)

Skar - Havdal (PDF, 399 kB)

Oversiktskart:

Ytre del (PDF, 2 MB)

Midtre del (PDF, 896 kB)

Indre del (PDF, 317 kB)

Stedsnavntjenesten har hatt skrivemåten til uttalelse og merknadene er vurdert. I utvidet liste (PDF, 2 MB) kan du lese kommentarer fra navnekonsulentene.

Når det gjelder bruk av navna Boksaspa/Bogsaspa og Ulset/Aulset må det avventes til utfallet av navnesak etter reglene i Lov om stadnamn. For øvrig kan navna vedtas slik de er foreslått skrevet fra Navnekomiteen.

Kommunen er adressemyndighet og bestemmer navnet på en veg-/adresseparsell. Det er ikke klageadgang på dette. Fastsetting av selve skrivemåten av navnet skjer etter reglene i Lov om stadnamn og kan klages på etter reglene for klage der. Det er Utviklingsutvalget som skal vedta vegnavna i Tingvoll og forhåpentligvis kan de fleste vedtas i møtet 16/3-2017.

Eventuelle merknader sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller til postmottak@tingvoll.kommune.no, innen 20. februar 2017.

 

Navnekomiteen består av: Helge Husby (leder), Helga Eikrem og Ivar Bølset. Vara: Mari Vatn.

Tidligere saker om vegnavn i Tingvoll  (Arkiv)

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til avd. ing. Per Gunnar Løset på e-post per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no eller på tlf 71532428.

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 23.02.2017 13:31
Fant du det du lette etter?