Varsel om oppstart planarbeid for detaljregulering Aquagen

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 varsles det at Norconsult AS på vegne av Aquagen AS starter arbeidet med detaljreguleringsplan for næringsareal på Ånesmyra i Tingvoll, eiendom G/Br.Nr.82/1 vestre del.

 

Det skal utarbeides konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.

Størrelsen på planområdet i utkastet er ca. 64 dekar og er avgrenset som vist på figur. Endelig planavgrensning vil bli fastsatt under reguleringsarbeidet.

 

Planområde - Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

Aquagen AS ønsker å benytte næringsarealet for å utvide sin virksomhet innenfor akvakultur.

Medvirkning i planarbeidet

Informasjon om reguleringsarbeidet legges tilgjengelig på Tingvoll kommune sin hjemmeside www.tingvoll.kommune.no

Spørsmål og skriftlige innspill til planarbeidet og forslag til planprogram kan rettes/sendes til:

Norconsult ved:

Paul Myklestad

Klæbuvegen 127B

7031 Trondheim

Eller på epost: paul.myklestad@norconsult.com

Tlf 928 53 381

Høringsfrist for varsel om planoppstart er satt til 07. april 2017.

Dokumenter:

Varsel om planoppstart (PDF, 2 MB)

Forslag til Planprogram (PDF, 3 MB)

Adresseliste varsel (PDF, 172 kB)

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 23.02.2017 09:56
Fant du det du lette etter?