Mange vegnavn er vedtatt

Utviklingsutvalget har i møte 16. mars vedtatt 73 vegnavn i Tingvoll. Noen parseller gjenstår og blir vedtatt seinere.

Du kan finne ut hvilken veg du får som adresse ved å gå inn på liste og kart under.

Vedtak av vegnavn kan påklages til Formannskapet innen 3 uker. Eventuell klage sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller til postmottak@tingvoll.kommune.no

 

Når det gjelder parsellinndeling har Rådmannen besluttet å opprettholde parsellen 1100 Meisingsetvegen, slik som vist i vedlagte kart.

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 17.03.2017 15:48
Fant du det du lette etter?