Kommuneplanas arealdel (2014-2026)


Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 25.6.2015 kommuneplanas arealdel for 2014-2026. Plandokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak.

Plankart (PDF, 11 MB)

Planbeskrivelse, bestemmelser og KU (konsekvensutredning) (PDF, 7 MB)

Vedlegg:

Kommunestyrets saksbehandling og vedtak (PDF, 2 MB)

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Arealdelen bygger på Samfunnsdelen (PDF, 714 kB) vedtatt 10. april 2014

Retningslinjer vedtatt 10. september 2015: Saksbehandling ved bruksendring bolig/fritidsbolig (PDF, 259 kB)

 

Eldre kommuneplan:

Arealdel og langsiktig del 2007 - 2019 (PDF, 2 MB)

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 01.03.2017 14:27
Fant du det du lette etter?