Høring i navnesaker - Aulset/Ulset og Mekran

I forbindelse med adresseringsprosjektet i kommunen har Språkrådet bedt Statens kartverk om å reise navnesak for følgende gards- og bruksnavn:

Gnr 110  Aulset/Ulset

Gnr 141, bnr 8  Mekran

Formålet med navnesaka er å fastsette skrivemåten av navnet. Det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gards- og bruksnavn og for naturnavn. Før det blir gjort vedtak har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om skrivemåten av gardsnavn/bruksnavn, og lokale organisasjoner om navn som de har særlig tilknytning til.

Det er kommunen som står for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene og oversender deretter saka til Stednavntjenesten for videre behandling etter Stadnavnlova.

Vi ber om at uttalelser sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller til e-post postmottak@tingvoll.kommune.noinnen 30. april 2017.

Brev fra Statens kartverk 23.03.2017 (PDF, 273 kB)

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 27.03.2017 10:06
Fant du det du lette etter?