Detaljplan for del av Breivika hyttefelt - egengodkjenning

Kommunestyret har i møte 16.2.2017 vedtatt detaljplan for del av Breivika hyttefelt. Plana legger til rette for 8 nye hyttetomter i utvidelse av feltet. 

 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller til postmottak@tingvoll.kommune.no.

Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Saksbehandling og vedtak (PDF, 299 kB)

Plankart (PDF, 546 kB)

Planbestemmelser (PDF, 103 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 381 kB)

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 09.03.2017 16:08
Fant du det du lette etter?