Detaljplan for Åsprong hyttefelt - egengodkjenning

Kommunestyret har i møte 16.2.2017 vedtatt detaljplan for Åsprong hyttefelt. Plana legger til rette for 4 boligtomter i feltet og ni nye hyttetomter i erstatning for campingplassformål. Det tilrettelegges for trygg skoleskyss.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller til postmottak@tingvoll.kommune.no.

Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Saksbehandling og vedtak (PDF, 997 kB)

Plankart (PDF, 799 kB)

Planbestemmelser (PDF, 492 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

 

 

 

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 09.03.2017 15:57
Fant du det du lette etter?