Politiske saker

Klikk på møtedokument for å lese dokumentene til de forskjellige politiske utvalgene.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at noen av de politiske dokumentene er store og kan ta noe tid å laste ned.

Sakspapirene er også utlagt i papirversjon på Servicekontoret i Tingvoll.

Politiske saker - møtedokument
Politiske saker
Politiske utvalgMøtedokument
Kommunestyretmøtedokument
Formannskapetmøtedokument
Helse- og omsorgsutvalgetmøtedokument
Utviklingsutvalget møtedokument
Oppvekst- og kulturutvalgetmøtedokument
Administrasjonsutvalgetmøtedokument
Valgstyretmøtedokument
Styrer, råd og utvalg
Styrer, råd og utvalg
Styrer, råd og utvalgmøtedokument
Arbeidsmiljøutvalgetmøtedokument
Eldrerådetmøtedokument
Ungdomsrådetmøtedokument
Rådet for likestilling av funksjonshemmedemøtedokument
Kontrollutvalgetmøtedokument
Publisert av Jens Jarl. Sist endret 05.04.2016 14:54
Fant du det du lette etter?