Møteplan 2018

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 15 12 14 06 25 29 06
Formannskapet 30 27 20 24 05 21 18 16 20 11
Utviklingsutvalget 09
Helse- og omsorgsutvalget 07
Oppvekst- og kulturutvalget 06
Administrasjonsutvalget
Ungdomsrådet 15 12 14
Eldrerådet
Viltnemnda
Valgstyret i Tingvoll
Testutvalg Tingvoll
Arbeidsmiljøutvalget
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Kontrollutvalget