Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum.

Kontrollutvalget skal arbeide for

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Tingvoll kommune følges opp.

Kontrollutvalget som består av 5 representanter har i snitt 5 til 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler, går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Sekretariatsfunksjonen for utvalget er lagt til Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre.

Kontaktinformasjon:

Harald Svendsen, Harald.svendsen@kristiansund.kommune.no telefon:71 57 40 76

 

 

 

 

Kontrollutvalget
Medlemmer Parti Telefon Epost Vara
Gunnar N. Skuggevik leder FRP 40 21 51 71 gunnar.skuggevik@neasonline.no Kjell Brevig
Inger Helene Sira Høyre 993 23 183 inger_sira@hotmail.com Finn Åvitsland
Rolf Ruste AP 913 45 426 rolf.ruste@gmail.com Eva Betten
Kristin Sørheim SP 952 86 060 kristin.marie.sorheim@mrfylke.no Tomas Eikrem
Lars Vatten V 986 44 486 lars.vatten@svorka.net Oddbjørg Eikrem

 

Møteinnkallinger Møtedato
Innkalling (.PDF, 8 MB) 09.02.2017
Innkalling (.PDF, 13 MB) 05.05.2017
Innkalling (.PDF, 16 kB) 15.062017
Innkalling (.PDF, 9 MB) 21.09.2017
Innkalling (.PDF, 7 MB) 09.11.2017

 

Møteprotokoll Møtedato
Protokoll (.PDF, 123 kB) 09.02.2017
Protokoll (.PDF, 121 kB) 05.05.2017
Protokoll (.PDF, 191 kB) 15.06.2017
Protokoll (.PDF, 194 kB) 21.09.2017
Protokoll (.PDF, 193 kB) 09.11.2017