Økokommuneerklæring 

 

Kommunestyret vedtok i 1990 økokommuneerklæringa. Dette var ein del av ein skandinavisk innsats for å styrka bærekraft i våre lokalsamfunn og i verdssamfunnet. FN hadde fått framlagt Brundtlandrapporten « Our common future» og det var internasjonal merksemd og aksjonar kring felles innsats for ei bærekraftig framtid.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Telefon 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)