Stortingsvalget 2017

Manntallet

For å kunne stemme må du stå i manntallet. Manntallet i Tingvoll kommune er utlagt til offentlig ettersyn på Fjordsenteret, på kommunehuset og på Matkroken på Meisingset. Her kan du sjekke om du står i manntallet, fra mandag 24. juli.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller det er andre feil i listen, kan du klage til valgstyret i kommunen. Klagen skal være skriftlig og må begrunnes.

Forhåndsstemmer

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen den 11. september, kan du forhåndsstemme. Ordinær forhåndsstemmegivning starter torsdag 10. august og varer fram til og med fredag 08.september.

Forhåndsstemmested er kommunehuset fra kl. 08.00 til kl. 15.00 mandag til fredag i perioden frem til og med 31.08, og fra 01.09 fra kl. kl. 08.00 til kl. 16.00 mandag til fredag.

Du vil motta et valgkort i forbindelse med årets valg. Valgkortet bes tatt med ved forhåndsstemmegivning. Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon med bilde når du skal stemme. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi navn og fødselsdato.

Valgstyret vil organisere egen forhåndsstemmegivning på følgende steder:

Tingvoll sjukeheim, Kveldheim omsorgsboliger, Vonheim og Straumsnes omsorgssenter. Tid og sted for dette blir kunngjort senere.

Ambulerende forhåndsstemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan søke Valgstyret om å få forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknadsfristen for hjemme stemmegivning er satt til 30. august 2017. Søknad sendes Tingvoll Valgstyre, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.  Henvendelse pr. epost til postmottak@tingvoll.kommune.no eller ved å ringe 71 53 24 00.                                        

Tingvoll Valgstyre

Milly Bente Nørsett

Leder

Publisert av Siw Hafskjær. Sist endret 07.08.2017 14:58
Fant du det du lette etter?