Søknad om settefiskanlegg i Torjulvågen

Morefish Tingvoll AS søker om tillatelse til etablering av akvakultur med 3 millioner stk settefisk av rognkjeks per år. Anlegget er landbasert og ligger på gnr 38, bnr 47, det tidligere settefiskanlegget i Torjulvågen.

Hele søknaden med vedlegg kan leses i lenkene under.

Merknader sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller til postmottak@tingvoll.kommune.no. Frist for merknader er 4 uker fra kunngjøring.

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 25.04.2017 14:25
Fant du det du lette etter?