Informasjon fra feieren

Forskrift om brannforebygging (2016) innebærer at ressursene som kommunen bruker for å forebygge brann skal kunne benyttes mer effektivt.

 20170504_133521.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

Ny forskrift og ny praksis

Nå vil feiingen være behovsprøvd basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. I Tingvoll kommune vil det bli utført feiing ca. en gang annet hvert år. Det kan være forhold ved ildsted og fyringsmønster som tilsier hyppigere feiing. Da ber vi huseier kontakte feieren for vurdering.

Link til Forskrift om brannforebygging (2016): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q

Hva gjør feieren for deg?

  • Varsler om feiing
  • Feier skorstein og røykrør
  • Tar ut sot
  • Etterfeiing
  • Feiing etter pipebranner
  • Testing av røykvarsler etter behov
  • Visuell kontroll av pulverapparat etter ønske
  • Feier fyrkjeler etter bestilling mot gebyr
  • Opplysning og rådgivning

Tilsyn av bolig

Tilsynet omfatter inspeksjon av sot- og feierluker, ildsteder, brannmurer, røykrør, skorsteiner og takstiger. I tillegg blir det gjennomført visuell kontroll av pulverapparater og røykvarslere.

Teknisk kontroll

Kontrollen blir utført etter ønske fra huseier. Slike kontroller blir utført både på nye og gamle skorsteiner. Feieren kan også gi råd ved montering av ovner og rehabilitering av skorsteiner.

Takstiger

Kravet om fastmonterte takstiger er innskjerpet.

Varsel om feiing og tilsyn

Normalt blir det varslet om feiing en eller to dager før feieren kommer. Varslet blir gitt skriftlig i postkassen eller på døra. Stigen legges fram lett tilgjengelig. Tilsyn blir varslet på samme måte.

Er du i tvil om brannsikkerheten i boligen din: Kontakt feier Erling Ormsettrø, 913 47 567.

 

 

Publisert av Margrete Magerøy. Sist endret 04.05.2017 14:52
Fant du det du lette etter?