Detaljplan for Einset Nord på høring

Ny avkjørsel fra fylkesvegen mot øst kommer i dette området. - Klikk for stort bildeNy avkjørsel fra fylkesvegen mot øst kommer i dette området.

 

Formannskapet vedtok i møte 20. juni at detaljplan for Einset Nord industriområde skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for utvidelse av eksisterende industriområde.

Alle plandokumenter kan leses her.

Spørsmål kan rettes til avd. ing Per Gunnar Løset, telefon 71532428 eller per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no

Merknader sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller til postmottak@tingvoll.kommune.no, innen 1. september 2017.

 

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 11.07.2017 13:48
Fant du det du lette etter?