Bredbåndsutbygging i Tingvoll kommune – kom med innspill!

Tingvoll kommune planlegger søknad til nasjonal tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Søknaden skal realisere høyhastighetsbredbånd til områder av kommunen som i dag mangler eller har en utilfredsstillende bredbåndsdekning.

rådhuset.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Regjeringen har gitt Nasjonalekommunikasjonsmyndigheter (NKOM) i oppgave å administrere tilskuddsordningen for bredbåndsutbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke NKOM om støtte. Ett av kravene for en slik søknad er at planen for utbyggingen skal ligge ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (bedrifter, enkeltpersoner, lag og foreninger etc.) inviteres til å gjøre dette innen 13. april 2017 kl. 12:00.  

Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander og bedrifter får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet. Det kan også gis tilskudd for å øke kapasiteten for bredbånd i områder hvor det ikke kan forventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste årene.

Det er seks evalueringskriterium for tildeling av bredbåndstilskudd:

 1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
 2. Forbedring av eksisterende bredbåndstilbud
 3. Kostnadseffektivitet
 4. Lokal medfinansiering
 5. Plan for bærekraftig drift
 6. Påvirkning på lokal samfunnsutvikling

Mer informasjon om ordningen, og vekting av kriteriene finner du i beskrivelsen av tilskuddsordningen.

Kart som viser hvor NEAS har bygd ut fiber i Tingvoll kommune:

Tingvoll - fiberområder1.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

Tingvoll - fiberområder1.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

Tingvoll kommune ønsker å få inn innspill fra sine innbyggere om status og behov i de ulike delene av kommunen. Spesielt interessert er man i å komme i dialog med bygdelag og velforeninger, samt få oversikt over den faktiske dekningen i de ulike områdene. 

Det er stor konkurranse om offentlige tilskudd, og områder hvor innbyggerne viser særskilt engasjement og interesse for saken vil ofte stå sterkere. Tingvoll kommune ønsker derfor innspill til prioritering av områdene og informasjon om eventuelle lokale forhold som bør vektlegges fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger.

Det vises til evalueringskriteriene for ordningen som oppgitt over, men kommunen ønsker også å høre argumenter knyttet for eksempel til:

 • Opplevd / målt båndbredde i området (gjerne i sammenligning med tilbudt båndbredde) Her kan hver enkelt husstand bidra ved å gjennomføre en speedtest i eget nett og sende resultatet inn til Tingvoll kommune v/ assisterende rådmann Bjørn Sletbakk på e- post: bjorn.sletbakk@tingvoll.kommune.no

Gå inn på http://www.speedtest.net

 • Muligheter for lokal dugnadsinnsats (f.eks. grøftegraving)
 • Muligheter for tilgang til eksisterende infrastruktur (f.eks. grøfter, trekkerør, stolper, bygninger)
 • Plasseringsmuligheter for node / noderom / kabelskap / elektronikk el.
 • Mulighet for lokalt finansieringsbidrag gjennom bidrag fra bedrifter, lag/foreninger eller enkeltpersoner

 

Innspill sendes til postmottak@tingvoll.kommune.no eller til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll innen 13. april 2017 kl. 12:00. Innspill merkes med «Bredbåndutbygging 2017»

For mer informasjon om planene kan assisterende rådmann Bjørn Sletbakk eller rådgiver Andreas Lilleheier Aarset kontaktes på telefon 71 53 24 00.

 

 

 

Bjørn Sletbakk

Assisterende rådmann

 

 

 

 

 

 

Publisert av Vidar Karlsen. Sist endret 14.03.2017 08:37
Fant du det du lette etter?