Varsel om offentlig ettersyn/høring: SJØOMRÅDEPLAN FOR NORDMØRE

Sjøområde Nordmøre - kart - Klikk for stort bilde

«Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre» ligger nå ute til offentlig ettersyn. Dette blir gjort etter vedtak i de 11 kommunene. Vedtakene er hjemlet i Plan- og bygningslovens §11-14. Aktuelle plandokumenter finnes i lenkene under.

Nordmøre Regionråd/ORKide har oversendt forslag til sjøområdeplan for Nordmøre med anbefaling om at deltagende kommuner behandler forslaget etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. «Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre» legges nå ut til offentlig ettersyn. Dette blir gjort etter vedtak i de 11 kommunene. Vedtakene er hjemlet i Plan- og bygningslovens §11-14. Aktuelle plandokumenter finnes i lenkene under:

Høringsdokument

Høringsfrist er onsdag 31. januar 2017. Høringsuttalelser merkes «Sjøområdeplan Nordmøre» og sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller pr. e-post til:
postmottak@tingvoll.kommune.no.

 

På vegne av prosjektet:

Roger Osen
Leder Nordmøre regionråd/ORKidé

Jens Eric Eliassen
Prosjektleder (tel 977 20 521)

 

 

Publisert av Jens Jarl Turøy. Sist endret 28.02.2017 08:24
Fant du det du lette etter?