Tingvoll Videregående Skole

Tingvoll videregående skole ble som den første videregående skole i fylket miljøfyrtårnsertifisert i 2003. Dette ga skolen et forsprang, og bidro til at det ble fattet et politisk vedtak om å Miljøfyrtårnsertifisere alle videregående skoler i fylket.
Liv Dahl Gullikstad er rektor mens Kristin Bang Gjul er miljøfyrtårnansvarlig.
Tingvoll videregående skole har omkring 150 elevplasser og 36 medarbeidere. Skolen er den eldste distriktsskolen på Nordmøre og har lange tradisjoner i å sette fokus på miljø og økologi.

Miljøarbeidsplass

Tingvoll videregående skole ønsker å framstå som et forbilde for elevene med fokus på miljøbevissthet i hverdagen. Tillitselevene og kontaktlærerne har i fellesskap fokus på orden og ryddighet i klasserom, fellesrom og uteareal. Arbeidsmiljøutvalget og skolemiljøutvalget er sentrale organ for fokus på trivsels- og miljøtiltak i skolen, og en rekke små og store tiltak er gjennomført.

Tingvoll er kjent som en skole med et veldig bra miljø. Spennende valgfag, idrettsturneringer, ekskursjoner og friluftsliv på tvers av studieretningene gjør sitt til at elevene blir godt kjent med hverandre og lærerne. Russerevy, Internasjonal uke og Operasjon Dagsverk, åpen skole og et aktivt elevråd betyr ellers også mye for utviklingen av et godt skolemiljø. I skolesammenheng har Tingvoll de siste årene hatt særdeles få disiplinærsaker. Tingvoll vidaregåande skole er medlem av FNs internasjonale skolenettverk ASP (Associated Schools Project), som er tilknyttet UNESCO. Dette betyr at internasjonalisert undervisning med vekt på menneskerettighetene står sentralt hos oss, og utenlandske elever er et naturlig innslag i skolemiljøet.
Fant du det du lette etter?