Tingvoll barnehage

Tingvoll barnehage består avdeling Fargeklatten og avdeling Larsbakken. Tingvoll barnehage ble miljøfyrtårnsertifisert i 2005. Ellen Aasen er styrer for begge avdelingene. Anne Nore Koksvik er miljøfyrtårnansvarlig ved avdeling Fargeklatten.
Tingvoll barnehage har 70 barn i barnehagen i alderen 1 – 5 år. Avdelingene har til sammen ca 20 ansatte.

Tingvoll barnehage som Miljøfyrtårn

Begge avdelingene har bra utområder og tilgang til natur, både sjø og skog. Alle gruppene har minst en turdag i uka, hele året. Dette er og noe barnehagen har forplikta seg til, gjennom å være Miljøfyrtårnbedrift. Hver vår og høst har barnehagen villmarksleir i to uker, hvor alle fra 3 år deltar, og noen av de yngre. Miljøarbeidet har også gitt fokus på avfall og kildesortering. Barnehagen legger vekt på å formidle holdninger i å ta vare på ting, bl.a. gjennom at leiker vedlikeholdes istedenfor å kastes.
Fant du det du lette etter?