Tall om Tingvoll

Bergem fra Tingvollfjorden | Fotograf: oab
Bergem fotograf oab
Tingvoll kommune er en vel 5 mil langstrakt kommune avgrenset av djupe fjorder på begge sider.
Areal: 337 km2
Strandlinje: 162 km
Høyeste fjelltopp: Smisetnebba 1.175 m.o.h.
Folketall: 3 100
Kommunesenter: Tingvollvågen med ca. 1.100 innbyggere

Tingvoll kommune er en vel 5 mil langstrakt kommune avgrenset av djupe fjorder på begge sider. Halvparten av landarealet er produktiv skog, og de høyeste toppene inn mot Sunndalsgrensa stikker så vidt over 1000 meter. I ytre strøk faller toppene ned mot 500 meter. De fleste bygdene og størstedelen av jordbruksarealene ligger på lavereliggende eid på tvers av halvøya. Tingvollvågen ligger midt i kommunen, og omtrent midtveis mellom Sunndalsøra og Kristiansund.

Kommunen ligger i "midtre strøk" av fylket, og har derfor gunstige klimaforhold. I de sørvestvendte lauvskogsliene mot Tingvollfjorden finnes noen av fylkests mest verneverdige edellauvskogsområder, det vil si skoger med alm, hassel og andre varmekjære trær og planter. Flere plantearter har sin nordgrense i verden i disse områdene. Verdens nordligste eikeskog ligger på Eikrem.
Fant du det du lette etter?