Søknad dispensasjon fra kommuneplans arealdel

  Tingvoll kommune har mottatt søknad fra Lerøy Midt AS om utviding av lokaliteten Halsbukta i Halsafjorden.

 I gjeldende kommuneplan er det et noe mindre areal

avsatt til akvakultur i dette området. Den gamle kommuneplanen tok ikke høyde for at

forankringer under vann skulle omfattes av akvakulturområdet.

 

Lerøy Hydrotch AS fikk i FS- sak 58/2009 og påfølgende klagesak FS – sak 90/2009, en varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å flytte anlegget ut fra land i sør- og østlig retning. Siden denne nye søknaden gjelder utvidet bruk av areal på sjøoverflaten og utlegg av to nye anker på Halsasida av kommunegrensa, blir dette behandlet som en ny dispensasjonssak.

Det er igangsatt et interkommunalt samarbeid om en sjøarealplan for Nordmøre.

 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 19-1 gir vi med dette mulighet til uttale før vår videre

behandling.

 

Høringsfrist settes til 10.02.14.

Publisert av Roar Moen. Sist endret 06.07.2016 13:45
Fant du det du lette etter?