Rådmannen sitt forslag til Handlingsprogram, økonomiplan 2014–2017 og budsjett 2014

Tingvoll kommune har ca 3100 innbyggere og har i 2014 i skatt/ ramme kr 181 800 000 kroner til kommunale tjenester til innbyggerne. Kommunen har store inntekter i skatt/ ramme og samtidig store oppgaver, og vi har fremdeles et for høgt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen har innført eiendomsskatt for verker og bruk, men ikke for boliger og fritidsboliger. Rådmannen legger med dette fram en økonomiplan i balanse som innebærer vesentlige driftsreduksjoner i tjenester og administrasjon. Rådmannen tilrår innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger fra 2015 for å styrke kommunens inntekter.  Budsjett 2014 legges fram uten økonomiske reserver.

Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017,  og årsbudsjett 2014.

Forslagene vil bli behandlet i hovedutvalgene 29.10, formannskapet 05.11 og i kommunestyret 28.11

Dokumentene i saken kan leses her:

Saksfremlegg: (PDF, 125 kB)

Vedlegg

1

Handlingsprogram: Budsjett 2014, Økonomiplan 2014 - 2017 (rådmannens forslag) (PDF, 670 kB)

2

Driftsreduksjoner ved å reusere eller fjerne praktisk bistand i hjemmet (PDF, 141 kB)

3

Etablering av felles enhetsleder for ved skoler og barnehager (PDF, 80 kB)

4

Hvilke tjenester Miljøkompaniet yter i dag (PDF, 45 kB)

5

Miljøkompaniet veien videre (PDF, 33 kB)

6

Endringsforslag drift (PDF, 228 kB)

7

Endringsforslag investering (PDF, 94 kB)

8

Referat fra brukerrådsmøte 24.april 2013 (PDF, 94 kB)

9

Referat fra brukerrådsmøtet på asylmottaket 25.03.2013 (PDF, 89 kB)

10

Møtereferat fra Brukerrådsmøte 21/05-13 (PDF, 95 kB)

11

Referat brukerrådsmøte SOS 29.04.13 (PDF, 100 kB)

12

Referat fra brukerrådsmøte ved TBU vår 2013 (PDF, 89 kB)

13

Referat fra Brukerrådsmøte v/Straumsnes omsorgssenter, dat. 18. mars 2013. (PDF, 60 kB)

14

Referat fra brukerrådsmøte v/Trøa, dat. 22.april 2013. (PDF, 45 kB)

15

Referat fra Brukerrådsmøte for beboere og pårørende v/Sykehjemmet og Rosbakkhagen, dat 4.april 2013. (PDF, 47 kB)

Publisert av Jens Jarl Turøy. Sist endret 06.07.2016 13:29
Fant du det du lette etter?