Planlegger rundt fjøs på Norsøk

Sau på Øygardsneset | Fotograf: oab
fotograf oab

Pilotprosjekt for ny løysing for driftsbygningar i landbruket

Norsøk, Møre-Tre og Brødrene Røsand har gått saman om å utvikle ei ny konstruksjonsform for fjøs. Vi skal prøve å utvikle ei rund konstruksjonsform, som kan gje høgare arealutnytting enn tradisjonelle fjøs, og kanskje lågare kostnader. Prosjektet skal demonstrere bruk av naturlege og miljøvenlege materialar, i all hovudsak tre både i fjøsbygg og innreiing. Det skal vere naturleg ventilasjon og klimaregulering. Fjøset, slik den førebels skissa viser, består av to sirklar som er bygd saman. Fjøset blir bugd for mjølkekyr, kalvar og ungdyr, men kan også brukast i rein kjøttproduksjon. Det er lagt til rette for mjølkestall eller robot, alt etter kva ein ønskjer.

Fant du det du lette etter?