Økoløft i Gjemnes, Tingvoll og Vestnes

Økoløftet
Økoløftet

Sammen med 51 andre kommuner er Tingvoll utpekt som en foregangskommune for å løfte fram produksjon og forbruk av økologiske matvarer

Mål i prosjektet:

- Øke kjennskap til, interesse for og bruk av økologisk og mest mulig kortreist mat i offentlige og private virksomheter i kommunen og blant folk flest. Dette vil bidra til å nå regjeringas mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2015.

- Sørge for mer bevisst tilbud og bruk av råvarer med høy kvalitet, råvarer tilpasset årstidene og mat som bidrar til et sunt og fullverdig kosthold i offentlige og private virksomheter i kommunene, og i befolkningen generelt.

- Synliggjøre, verdsette og bidra til å utvikle lokal økologisk produksjon.

Prosjektet varer ut år 2010. Prosjektleder er Liv Solemdal, Bioforsk Økologisk. E-post: liv.solemdal@bioforsk.no  tlf 404 80 836

Fant du det du lette etter?