Økokommunen

T- skjortelaging
t-skjortelaging
Tingvoll har vært økokommune siden 1990. Dette betyr at kommunen forplikter seg til å utvikle et samfunn som er i vesentlig bedre balanse med natur og miljø enn det som er tilfelle i dag.
Kommunen ble tidlig kjent gjennom arbeidet med kildesortering og kompostering. Kommunen lå også langt framme for å få miljøundervisning integrert i skoleverket, og det internasjonale perpektivet utvikles gjennom vår vennskapskommune Bunda i Tanzania. Politikerskolen i miljøkunnskap ble skapt i Tingvoll, og nå har fire kommunstyrer på rad gjennomgått denne kompetanseoppbyggingen sammen med administrasjonen.

Gjennom deltakelse i Økokommuneprogrammet 1992 – 96 ble det gjennomført utprøvinger av miljørevisjon, kurs i økologisk kommuneplanlegging og andre aktiviteter for å gi faglig underbygging av det lokale miljøvernarbeidet i Tingvoll og andre kommuner. Miljøvernengasjement hos skogeierne har ført til at Tingvoll som landets første kommune systematisk har fått registrert nøkkelbiotoper på alle skogeiendommene.

For å finne en fortsetning på det lokale miljøvernarbeidet når økokommunepriogrammet var over, meldte kommunen seg inn i en internasjonal miljøvernorganisasjon for lokalforvaltninger, ICLEI. Tingvoll kommune har også sluttet seg til Fredrikstaderklæringa.

I perioden 2002-2005 deltok Tingvoll i et nasjonalt program for utvikling av miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene. Her fikk økokommunearbeidet fornyet enegri og innhold. Brei mobilisering av frivillige og etablering av partnerskap mellom organisasjoner, næringsliv og det offentlige er nye metoder i miljøarbeidet.

De siste årene har økokommuneabeidet vært kyttet til kommunens samfunnsutviklingsarbeid. Kommuneplanarbeidet var preget av "Utvikling Straumsnes" der deet b etablert nye kontakter og satt i gang flere prosjekter ut fra lokale ressurser og lokal kompetane. På Meisingset er "Store Bro" i full gang som eget utviklingsproram i regi av bygdefolket, og nå tar Straumsnesingene over stafettpinnen gjennom "Bygdeutvikling Straumsnes".

Energi og klima har vært og er selvsagt fortsatt sentrale arbeidsområder for økokommunen. Helt siden midten av 80-tallet har alle nye kommunale bygg fått installert vannbåren varme. Kommunen arbeider nå for å forsyne disse varmesystemene med bioenergi til erstatning for strøm/olje.

Straumsnes skole skal totalrenoveres i 2008. Her satser kommunen på "bondevarme", at lokal skogeiere skal drive et flisfyringsanlegg for å forsyne varmesystemet.Det skal også byggs et solvarmeanlegg som bl.a. skal brukes i undervisningen.
Fant du det du lette etter?