Økokommuneerklæringa

Hellmaling Elg Hindhammer | Fotograf: Odd-Arild Bugge
Hellemaling elg fotograf Odd-Arild Bugge
Tingvoll kommunes visjon er "Økokommunen - bedre løsninger for mennesker og miljø".

Denne visjonen rommer det samfunnet vi ønsker å være med på å skape sammen med kommunens innbyggere, organsiasjoner og næringsliv.

En konkretisering av visjonen ligger i "Økokommuneerklæringa", som kommunestyret sluttet seg til i 1992 og har gjentatt i hver kommuneplanrevisjon siden:
1. Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen
2. I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonsekvenser utredes
3. Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en bærekraftig utvikling
4. Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget
5. Gi lokale bidrag til løsning av globale miljøproblemer
6. Løse lokale miljøvernutfordringer
7. Sterk vekt på lokal styring og engasjement

Fant du det du lette etter?