ØKO - økologisk kunnskaps- og opplevelsessenter på Tingvoll

ØKO - Et økologisk kunnskaps- og opplevelssenter er under planlegging i Tingvoll. Senteret vil være en del av videreutviklingen miljøet lokalisert ved Bioforsk økologisk.
En arbeidsgruppe ledet av Bioforsk økologisk jobber nå med utviklingen av det økologiske kunnskaps- og opplevelsesenteret. Tingvoll kommune, Bioforsk økologisk og Møre og Romsdal fylke er med å finnansierer et forprosjekt. Arkitektkonkurranse er lyst ut, og ble vunnet av arkitektkontoret GAIA som er et av landets fremste arkitekter når det gjelder design, miljøvennlig materialbruk, og gode energiløsninger. ØKO vil bli presentert i sin bredde i løpet av høsten. Både lokale, regionale og nasjonale styresmakter, og private investorer blir invitert til å delta i realiseringen.
Utsikt fra Tingvollia | Fotograf: Odd Arild Bugge
Utsikt fra Tingvollia fotograf Odd Arild Bugge
Fant du det du lette etter?