Miljøfyrtårnkonsulent

Erling Vebenstad er rådgiver overfor private og offentlige virksomheter som ønsker å bli sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Erling Vebenstad er nasjonal sertifisert miljøfyrtårnkonsulent fra stiftelsen Miljøfyrtårn og internasjonalt sertifisert NLP Master Coach (Nevro Lingvistisk Programmering).

Det legges stor vekt på at miljøfyrtårnarbeidet skal bli en naturlig og integrert del av virksomhetens kjernevirksomhet. I bedrifter fokuseres det på engasjement og eierskap til vesentlige forhold for miljø og for en bærekraftig utvikling av bedriften. Det fokuseres på utvikling av medarbeidere og samarbeid for et godt psykososialt arbeidsmiljø og for en lønnsom bedrift.

Økologisk MiljøfyrtårnSom miljøfyrtårnkonsulent og NLP Coach sees Miljøfyrtårn i et økologisk perspektiv. Økologi kan forstås som læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. I et bærekraftig samfunn må miljø, virksomheter og mennesker være i balanse.

Miljø i balanseNatur og miljø kan tilpasse seg inntil en viss grense. I mange tilfeller ser vi at miljøet tilpasser seg til en ny virkelighet i en ny endret balanse. Når belastningene blir for store klarer ikke naturen å tilpasse seg og vi opplever ulike symptomer på ubalanse, som så kan gå over i sykdom og død.

Virksomheter i balanseSunne virksomheter tilpasser seg rammevilkår som økonomi, marked, innovasjon, offentlige krav og forskrifter. Sunne virksomheter sørger for en bærekraftig produksjon med hensyn til arbeidsmiljø, forbruk av ressurser, avfall og gjenvinning.
Virksomheter som ikke evner å tilpasse seg opplever vansker. Symptomer på dette kan være dårlig arbeidsmiljø og høyt sykefravær, miljøsynder, økonomisk rot, svekket omdømme eller redusert omsetning. For noen ender det opp med avvikling eller konkurs.

Mennesker i balanseMennesker i balanse tilpasser seg livets utfordringer, de er fleksible og i flyt. Det kan oppleves på jobb, i naturen, sammen med gode venner osv. De fleste av oss har imidlertid erfaringer som kanskje er med på å sette begrensninger på oss selv i form av tankemønster og adferd. Dette kan skyldes negative hendelser og erfaringer tidlig i livet. Kanskje kompenserer vi for å mestre hverdagen på best mulig måte. Gjennom å erstatte negative tankemønster med positive og støttende tanker, endrer vi adferd og handlingsmønster. Trygge, sunne og friske mennesker med godt selvbilde og god selvtillit, gir sunne bedrifter og lokalsamfunn og en bærekraftig utvikling med et miljø i balanse.

Balansepluss Erling VebenstadGjennom sin egen bedrift Balansepluss, jobber Erling Vebenstad som miljøfyrtårnrådgiver og coach for bedrifter og enkeltpersoner. Erling Vebenstad har bakgrunn er som ingeniør innen IT/Telecom med mange års erfaring fra næringslivet innen ledelse og markedsføring, prosjektledelse og teknikk.

Kontaktinformasjon:

E-post

Nettsted

Fant du det du lette etter?