Kommunens personaldokumenter på nett

Våre interne personaldokumenter er tilgjengelige på nettet for både ansatte, potensielle arbeidssøkere og andre interesserte. Trykk på knappen ansatte til venstre i menylista. 

Til sammen 27 dokumenter ligger i dag på åpent nett. Nye og oppdaterte dokumenter vil bli lagt ut fortløpende. Uaktuelle dokmenter vil bli trukket tilbake. Er det noe du savner i oversikten eller som du mener bør endres? Kontakt oss:

Personalsjef Jens Jarl Turøy, telefon 71 53 24 31

Personaldokumenter
Personaldokumenter
Overskrift 
01 Tjenestereise kjøreliste (DOC, 65 kB)01.01.2009
02 Tjenestereise reiseregning (XLS, 81 kB)01.01.2013
03 Ansettelse kriterier og rutiner (PDF, 69 kB)09.02.2007
04 Ansettelse reglement (PDF, 407 kB)19.04.2016
05 Arbeidsavtale for arbeidstakere i Tingvoll kommune (PDF, 47 kB)07.05.2008
06 Arbeidsavtale for ekstrahjelp og tilkallingsvikarer (PDF, 23 kB)16.01.2006
07 Avdekking og behandling av misligheter retningslinjer (PDF, 55 kB)31.03.2009
08 Beredskapsplan ved en eventuell streik (PDF, 185 kB)03.04.2014
09 Melding innkalling til militærtjeneste ol. - pdf (PDF, 117 kB)11.03.2013
09 Melding innkalling til militærtjeneste ol. - doc (DOC, 39 kB)11.03.2013
10 Lønn lokal lønnspolitikk (PDF, 83 kB)01.04.2009
11 Lønn og godtgjørelse for brannbefal og teknisk vakt lokal avtale (PDF, 34 kB)01.05.2006
12 Lønn lokale forhandlinger kravskjema (DOCX, 29 kB)25.09.2012
13 Lønn lokale forhandlinger tidsplan (PDF, 31 kB)05.10.2010
14 Lønnsmelding (DOC, 60 kB)16.12.2010
15 Lærlinger retningslinjer for inntak (PDF, 45 kB)16.02.2010
16 Nyansatt flyttegodtgjørelse reglement (PDF, 57 kB)01.01.1997
17 Nyansatt introduksjonsprogram nye medarbeidere (PDF, 94 kB)19.01.2010
18 Nyansatt taushetserklæring skjema og lovtekst (PDF, 102 kB)19.09.2007
19 Oppmerksomhet til arbeidstakere reglement (PDF, 310 kB)01.01.2013
20 Permisjon med lønn for deltakelse i lokale forhandlinger (PDF, 37 kB)21.09.2006
21 Permisjoner reglement (PDF, 550 kB)09.02.2016
22 Personalmelding 2008 (PDF, 614 kB)10.12.2009
23 Seniorpolitikk lokale retningslinjer (PDF, 227 kB)01.01.2009
24 Seniorpolitikk samtaleskjema (PDF, 57 kB)11.01.2010
25 Sykefravær prosedyre for oppfølging (PDF, 100 kB)13.09.2006
26 Undervisningspersonalet lokal arbeidstidsavtale (PDF, 62 kB)01.08.2007
27 Uønsket deltid lokale retningslinjer for redusert bruk (PDF, 46 kB)27.03.2007
28 Arbeidstakernes organisasjoner og tillitsvalgte (PDF, 45 kB)08.02.2010
29 Vernetjenesten AMU VO HVO BHT (PDF, 45 kB)01.02.2010
30 Varsel/avtale om avvikling av foreldrepermisjon/fedrekvote. (pdf) (PDF, 226 kB)22.01.2015
31 Varsel/avtale om avvikling av foreldrepermisjon/fedrekvote. (word) (DOC, 78 kB)22.01.2015
32 Melding om yrkesskade - NAV (PDF, 630 kB)11.03.2013
33 Skademeldingsskjema person - kommunens forsikringsselskap (PDF, 117 kB)11.03.2013
33 Retningslinjer og saksbehandling ved nedbemanning omorganisering og oppsigelse (PDF, 245 kB)11.03.2014
34 Ufrivillig deltid - rapport (PDF, 5 MB)05.03.2015
35 Retningslinjer for bruk av privat bil i tjenesten (PDF, 100 kB)11.12.2014
36 Søknad om permisjon uten lønn (pdf) (PDF, 127 kB)12.04.2016
37 Søknad om permisjon uten lønn (e-post) (OFT, 42 kB)12.04.2016
38 Leders begrunnelse for prioritering av krav om lønnstillegg. (DOCX, 30 kB)
Fant du det du lette etter?