FERIESKJEMA FOR BARN I BARNEHAGE

 FERIESKJEMA FOR BARN I BARNEHAGE

 

Ferieavvikling for barn i barnehage, er regulert i kommunens vedtekter:

(vedtekter pr 06.04.17)

11. Åpnings- og oppholdstid.

· Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret og tre av disse sammenhengende i tidsrommet 1.juni-30 september. Barn som ikke skal fortsette i barnehagen kommende barnehageår, må ha avviklet hele ferien innen 14/08.

· Skjema om ferieavvikling leveres barnehagen. Hovedferie innen 15 april, annen ferie 14 dager før avvikling.

· Tingvoll barnehage er sommeråpen, Meisingset og Straumsnes barnehager holder stengt 2 uker i hovedferien, uke 29 og 30. Sommeråpen barnehage i Tingvoll barnehage, er åpen for barn fra alle tre barnehagene.

 

Vennligst fyll ut slippen nedenfor og lever den tilbake til avdelingen deres barn går i. Varsel om ferie må gjøres skriftlig, og er bindende. Eventuelle endringer må tas opp med styrer i barnehagen.

          SVARFRIST 15 APRIL

 

 

3 UKER SAMMENHENGENDE FERIE TAS UT:

 

Uker:

 

 

 

 

 

4 FERIEUKE ( tas ut sammenhengende eller i enkeltdager):

Uker:

 

 

 

 

 

 

Datoer:

 

 

 

 

 

 

 

Behov for barnehagetilbud ved Tingvoll barnehage

 

Uke 29

Uke 30

            

 

Barnets navn: ………………………………………………………………

 

Dato …………………

 

Underskrift foreldre: …………………………………………………………

Underskrift styrer: …………………….……………………………………

Publisert av Vidar Karlsen. Sist endret 13.06.2017 08:53
Fant du det du lette etter?