Dugnad på fremmede skadelige planter i Tingvoll

 Dugnad på fremmede skadelige planter i Tingvoll

Det har vært mye oppmerksomhet om svartelista planter i det siste. 
Det har kommet et skriv fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal om bekjempelse av fremmede skadelige planter.

Fylkeskommunen ønsker å fokusere på rynkerose, kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø og legepestrot.

Informasjon fra Fylkesmannen om plantene og bekjempelse

https://www.fylkesmannen.no/…/Framande%20skadelege%20artar.…

Landøyda er en annen plante som har kommet til Tingvoll. 
Den er ikke på svartelisten, men er en art som kommunen ikke ønsker skal få fotfeste. 
Planten er giftig for storfe og hest. Den er også giftig etter tørking og ensilering.

Informasjon om Landøyda

https://www.fylkesmannen.no/…/Brosjyre%20-%20land%C3%B8yda.…

Kommunen oppfordrer alle til å være med på å bekjempe disse artene og unngå å spre disse videre.

Det er viktig man ikke kaster planteavfall eller jordmasser fra områder med fremmede skadelige arter i naturen. 
Dette gjelder også på Bergem kompostplass.

Fremmede planter kan leveres til: Tingvollvågen og Øydegard miljøstasjon.

 

 

Publisert av Vidar Karlsen. Sist endret 22.08.2017 12:06
Fant du det du lette etter?