Ann Kristin Bergslid Rolland ansatt som familieveileder i Tingvoll

20883616_10155244899892400_965749068_o.jpg - Klikk for stort bilde

 Ann Kristin Bergslid Rolland ble ansatt fra 1.august i 50 % stilling og har sitt kontor på helsestasjon. Hun har arbeidstid tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-15.30. Dette vil være et lavterskel tilbud, og ingen henvisning er nødvendig. Barn/ungdommer og foresatte kan selv ta direkte kontakt eller ved hjelp av skole, barnehage, helsesøstre og annet personell. Hun kan kontaktes på Ann.Kristin.Bergslid.Rolland@tingvoll.kommune.no eller på telefon 900 30 868.

Familieveileder vil fremover delta fast i samarbeidsmøter i Tingvoll og Straumsnes barnehage , og ved behov på MOS og ved skolene.

Ann Kristin er nå i ferd med å skrive sin master i sosialt arbeid med tema barn i asylmottak.

 Hvem er tilbudet for?

·        Råd og veiledning til barn og unge 0 - 20 år og deres foresatte.

·         Foresatte som ønsker støtte i det å være foresatt.

·         Foresatte som ønsker bedre samarbeid med barna sine.

·         Foresatte som strever med å sette grenser.

·         Familier som er i vanskelige livssituasjoner som for eksempel skilsmisse, rus, dødsfall og       fysisk/psykisk sykdom.

Eksempler på områder familieveileder kan bistå med råd og veiledning:

•             Støtte til foresatte i rollen deres

•             Være en samtalepartner og reflektere sammen

•             Hjelp til bedre kommunikasjon mellom foresatte og barn

•             Hjelp med positiv grensesetting

•             Forebygging og hjelp til søskensjalusi

•             Råd og veiledning i foresatte rollen ved samlivsbrudd

•             Når barn mister noen de er glade i

•             Mobbing/ skolesituasjon

Familieveileder kan tilby samtaler på kontoret, barnehage, skole eller hun kan komme på hjemmebesøk.

Familieveileder kan bistå med å formidle kontakt og samarbeid med andre aktuelle samarbeidspartnere.

Eksempler på utsagn fra foresatte og barn som kan ha nytte av tjenesten:

- Per har virket så trist i det siste, og det bekymrer meg.

- Måltidene hjemme hos oss er en kamparena.

- Jeg må skynde meg hjem for å hjelpe mamma, og for å se hvordan det går med henne i dag.

- Kari har tatt helt styringa hjemme. Hun hører ikke på meg. Det blir lett kjefting.

Vi i Tingvoll kommune håper med denne satsingen å få til enda bedre oppvekst for våra barn og unge og deres familier, i godt samarbeid med hverandre.

Publisert av Vidar Karlsen. Sist endret 16.08.2017 11:58
Fant du det du lette etter?