Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal.

Søknadsfrist 20. august

Søknad sendes til Tingvoll kommune. Det skal brukes skjema fastsatt av SLF. Søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema tilskudd til drenering av jordbruksjord

Krav til vedlegg:

  • grøfteplan med kart.

Tilskudd til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør kr 1000 per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 15 kr per løpemeter grøft begrenset oppad til 1000 kr per dekar. Det utbetales ikke tilskudd som er beregnet til under kr 3000.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord finner du her:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Publisert av Marianne Svendsen. Sist endret 13.07.2016 11:32
Fant du det du lette etter?